Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

XSBD - SXBD - Kết quả xổ số Bình Dương trực tiếp nhanh vd

KQXS Bình Dương 18/05/2018

ĐẶC BIỆT 338337
GIẢI NHẤT 15801
GIẢI NHÌ 97007
GIẢI BA 37186 13053
GIẢI TƯ 76230 15907 91024
16331 20848 39279 43377
GIẢI NĂM 6113
GIẢI SÁU 9434 5294 7199
GIẢI BẢY 454
GIẢI TÁM 45
Đầu
Đuôi
0 1 7 7
1 3
2 4
3 0 1 4 7
4 5 8
5 3 4
6  
7 7 9
8 6
9 4 9
Đầu
Đuôi
3 0
0 3 1
  2
1 5 3
2 3 5 9 4
4 5
8 6
0 0 3 7 7
4 8
7 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BD gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BD gửi 8785

KQXS Bình Dương 11/05/2018

ĐẶC BIỆT 027386
GIẢI NHẤT 79797
GIẢI NHÌ 84193
GIẢI BA 52502 05619
GIẢI TƯ 55991 73399 79308
32271 61524 13497 99399
GIẢI NĂM 1346
GIẢI SÁU 9814 2826 3228
GIẢI BẢY 581
GIẢI TÁM 00
Đầu
Đuôi
0 0 2 8
1 4 9
2 4 6 8
3  
4 6
5  
6  
7 1
8 1 6
9 1 3 7 7 9 9
Đầu
Đuôi
0 0
7 8 9 1
0 2
9 3
1 2 4
  5
2 4 8 6
9 9 7
0 2 8
1 9 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BD gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BD gửi 8785

KQXS Bình Dương 04/05/2018

ĐẶC BIỆT 885468
GIẢI NHẤT 90491
GIẢI NHÌ 79568
GIẢI BA 20633 33908
GIẢI TƯ 59619 27706 50746
14303 91998 28277 49387
GIẢI NĂM 5972
GIẢI SÁU 9257 7863 0383
GIẢI BẢY 452
GIẢI TÁM 60
Đầu
Đuôi
0 3 6 8
1 9
2  
3 3
4 6
5 2 7
6 0 3 8 8
7 2 7
8 3 7
9 1 8
Đầu
Đuôi
6 0
9 1
5 7 2
0 3 6 8 3
  4
  5
0 4 6
5 7 8 7
0 6 6 9 8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BD gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BD gửi 8785

KQXS Bình Dương 27/04/2018

ĐẶC BIỆT 583511
GIẢI NHẤT 20229
GIẢI NHÌ 88170
GIẢI BA 52232 69620
GIẢI TƯ 09913 74040 92287
65119 88533 09976 69518
GIẢI NĂM 9081
GIẢI SÁU 8927 7361 6145
GIẢI BẢY 904
GIẢI TÁM 44
Đầu
Đuôi
0 4
1 1 3 8 9
2 0 7 9
3 2 3
4 0 4 5
5  
6 1
7 0 6
8 1 7
9  
Đầu
Đuôi
2 4 7 0
1 6 8 1
3 2
1 3 3
0 4 4
4 5
7 6
2 8 7
1 8
1 2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BD gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BD gửi 8785