Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

XSBL - SXBL - Kết quả xổ số Bạc Liêu trực tiếp nhanh vd

KQXS Bạc Liêu 15/05/2018

ĐẶC BIỆT 870719
GIẢI NHẤT 41630
GIẢI NHÌ 20959
GIẢI BA 52210 82044
GIẢI TƯ 06751 32335 27980
27472 35808 12066 82838
GIẢI NĂM 8770
GIẢI SÁU 0090 1091 2879
GIẢI BẢY 000
GIẢI TÁM 66
Đầu
Đuôi
0 0 8
1 0 9
2  
3 0 5 8
4 4
5 1 9
6 6 6
7 0 2 9
8 0
9 0 1
Đầu
Đuôi
0 1 3 7 8 9 0
5 9 1
7 2
  3
4 4
3 5
6 6 6
  7
0 3 8
1 5 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BL gửi 8785

KQXS Bạc Liêu 08/05/2018

ĐẶC BIỆT 921072
GIẢI NHẤT 85851
GIẢI NHÌ 04732
GIẢI BA 16120 29956
GIẢI TƯ 41892 86239 46011
25661 87280 38105 27863
GIẢI NĂM 1597
GIẢI SÁU 3643 9439 4043
GIẢI BẢY 488
GIẢI TÁM 44
Đầu
Đuôi
0 5
1 1
2 0
3 2 9 9
4 3 3 4
5 1 6
6 1 3
7 2
8 0 8
9 2 7
Đầu
Đuôi
2 8 0
1 5 6 1
3 7 9 2
4 4 6 3
4 4
0 5
5 6
9 7
8 8
3 3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BL gửi 8785

KQXS Bạc Liêu 01/05/2018

ĐẶC BIỆT 438860
GIẢI NHẤT 15768
GIẢI NHÌ 26212
GIẢI BA 45793 07406
GIẢI TƯ 67934 79609 63270
27150 04251 51261 61775
GIẢI NĂM 9561
GIẢI SÁU 1283 2497 2084
GIẢI BẢY 353
GIẢI TÁM 16
Đầu
Đuôi
0 6 9
1 2 6
2  
3 4
4  
5 0 1 3
6 0 1 1 8
7 0 5
8 3 4
9 3 7
Đầu
Đuôi
5 6 7 0
5 6 6 1
1 2
5 8 9 3
3 8 4
7 5
0 1 6
9 7
6 8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BL gửi 8785

KQXS Bạc Liêu 24/04/2018

ĐẶC BIỆT 149579
GIẢI NHẤT 05080
GIẢI NHÌ 90378
GIẢI BA 44231 37832
GIẢI TƯ 84902 22992 88442
55875 85235 67237 50141
GIẢI NĂM 7487
GIẢI SÁU 1253 2577 2678
GIẢI BẢY 260
GIẢI TÁM 56
Đầu
Đuôi
0 2
1  
2  
3 1 2 5 7
4 1 2
5 3 6
6 0
7 5 7 8 8 9
8 0 7
9 2
Đầu
Đuôi
6 8 0
3 4 1
0 3 4 9 2
5 3
  4
3 7 5
5 6
3 7 8 7
7 7 8
7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BL gửi 8785