Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

XSBP - SXBP - Kết quả xổ số Bình Phước trực tiếp nhanh vd

KQXS Bình Phước 19/05/2018

ĐẶC BIỆT 055443
GIẢI NHẤT 62785
GIẢI NHÌ 40793
GIẢI BA 95763 39098
GIẢI TƯ 73979 68517 13135
65355 44527 87510 40813
GIẢI NĂM 1333
GIẢI SÁU 2792 7334 7512
GIẢI BẢY 543
GIẢI TÁM 73
Đầu
Đuôi
0  
1 0 2 3 7
2 7
3 3 4 5
4 3 3
5 5
6 3
7 3 9
8 5
9 2 3 8
Đầu
Đuôi
1 0
  1
1 9 2
1 3 4 4 6 7 9 3
3 4
3 5 8 5
  6
1 2 7
9 8
7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BP gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BP gửi 8785

KQXS Bình Phước 12/05/2018

ĐẶC BIỆT 260083
GIẢI NHẤT 50886
GIẢI NHÌ 30070
GIẢI BA 05372 72401
GIẢI TƯ 65942 07862 08658
95400 44921 86284 85659
GIẢI NĂM 5459
GIẢI SÁU 2401 3299 1381
GIẢI BẢY 861
GIẢI TÁM 70
Đầu
Đuôi
0 0 1 1
1  
2 1
3  
4 2
5 8 9 9
6 1 2
7 0 0 2
8 1 3 4 6
9 9
Đầu
Đuôi
0 7 7 0
0 0 2 6 8 1
4 6 7 2
8 3
8 4
  5
8 6
  7
5 8
5 5 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BP gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BP gửi 8785

KQXS Bình Phước 05/05/2018

ĐẶC BIỆT 664905
GIẢI NHẤT 79999
GIẢI NHÌ 87111
GIẢI BA 50955 41193
GIẢI TƯ 84710 05606 78237
97939 99657 89430 71291
GIẢI NĂM 7285
GIẢI SÁU 1695 9928 8916
GIẢI BẢY 965
GIẢI TÁM 67
Đầu
Đuôi
0 5 6
1 0 1 6
2 8
3 0 7 9
4  
5 5 7
6 5 7
7  
8 5
9 1 3 5 9
Đầu
Đuôi
1 3 0
1 9 1
  2
9 3
  4
0 5 6 8 9 5
0 1 6
3 5 6 7
2 8
3 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BP gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BP gửi 8785

KQXS Bình Phước 28/04/2018

ĐẶC BIỆT 893361
GIẢI NHẤT 97961
GIẢI NHÌ 23134
GIẢI BA 76685 57234
GIẢI TƯ 53431 58121 24378
10720 67531 58510 67718
GIẢI NĂM 1349
GIẢI SÁU 0627 5615 1246
GIẢI BẢY 890
GIẢI TÁM 89
Đầu
Đuôi
0  
1 0 5 8
2 0 1 7
3 1 1 4 4
4 6 9
5  
6 1 1
7 8
8 5 9
9 0
Đầu
Đuôi
1 2 9 0
2 3 3 6 6 1
  2
  3
3 3 4
1 8 5
4 6
2 7
1 7 8
4 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BP gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BP gửi 8785

KQXS Bình Phước 21/04/2018

ĐẶC BIỆT 964150
GIẢI NHẤT 72396
GIẢI NHÌ 61269
GIẢI BA 98643 96927
GIẢI TƯ 67431 88483 64618
66454 97344 04952 99975
GIẢI NĂM 7255
GIẢI SÁU 2010 4935 8527
GIẢI BẢY 905
GIẢI TÁM 21
Đầu
Đuôi
0 5
1 0 8
2 1 7 7
3 1 5
4 3 4
5 0 2 4 5
6 9
7 5
8 3
9 6
Đầu
Đuôi
1 5 0
2 3 1
5 2
4 8 3
4 5 4
0 3 5 7 5
9 6
2 2 7
1 8
6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BP gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BP gửi 8785