Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL
  • XỔ SỐ MIỀN BẮC

    XS Miền Bắc
  • XỔ SỐ MIỀN NAM

  • XỔ SỐ MIỀN TRUNG

XSBP - SXBP - Kết quả xổ số Bình Phước trực tiếp nhanh vd

KQXS Bình Phước 20/01/2018

ĐẶC BIỆT 339924
GIẢI NHẤT 49519
GIẢI NHÌ 08776
GIẢI BA 47620 97051
GIẢI TƯ 23723 28744 33470
58618 61598 69856 65367
GIẢI NĂM 3794
GIẢI SÁU 2346 6781 4581
GIẢI BẢY 525
GIẢI TÁM 85
Đầu
Đuôi
0  
1 8 9
2 0 3 4 5
3  
4 4 6
5 1 6
6 7
7 0 6
8 1 1 5
9 4 8
Đầu
Đuôi
2 7 0
5 8 8 1
  2
2 3
2 4 9 4
2 8 5
4 5 7 6
6 7
1 9 8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BP gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BP gửi 8785

KQXS Bình Phước 13/01/2018

ĐẶC BIỆT 509417
GIẢI NHẤT 02889
GIẢI NHÌ 95339
GIẢI BA 62162 22443
GIẢI TƯ 55584 56304 25821
51892 85690 75238 17382
GIẢI NĂM 6652
GIẢI SÁU 8948 5620 5594
GIẢI BẢY 020
GIẢI TÁM 96
Đầu
Đuôi
0 4
1 7
2 0 0 1
3 8 9
4 3 8
5 2
6 2
7  
8 2 4 9
9 0 2 4 6
Đầu
Đuôi
2 2 9 0
2 1
5 6 8 9 2
4 3
0 8 9 4
  5
9 6
1 7
3 4 8
3 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BP gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BP gửi 8785

KQXS Bình Phước 06/01/2018

ĐẶC BIỆT 749837
GIẢI NHẤT 48774
GIẢI NHÌ 09738
GIẢI BA 23706 04100
GIẢI TƯ 11062 42198 97995
59849 47465 79208 07934
GIẢI NĂM 6360
GIẢI SÁU 6057 9232 5009
GIẢI BẢY 407
GIẢI TÁM 05
Đầu
Đuôi
0 0 5 6 7 8 9
1  
2  
3 2 4 7 8
4 9
5 7
6 0 2 5
7 4
8  
9 5 8
Đầu
Đuôi
0 6 0
  1
3 6 2
  3
3 7 4
0 6 9 5
0 6
0 3 5 7
0 3 9 8
0 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BP gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BP gửi 8785

KQXS Bình Phước 30/12/2017

ĐẶC BIỆT 208872
GIẢI NHẤT 42124
GIẢI NHÌ 55876
GIẢI BA 56901 27046
GIẢI TƯ 59083 00144 70611
91675 78548 69424 92973
GIẢI NĂM 0653
GIẢI SÁU 2865 9053 4465
GIẢI BẢY 040
GIẢI TÁM 75
Đầu
Đuôi
0 1
1 1
2 4 4
3  
4 0 4 6 8
5 3 3
6 5 5
7 2 3 5 5 6
8 3
9  
Đầu
Đuôi
4 0
0 1 1
7 2
5 5 7 8 3
2 2 4 4
6 6 7 7 5
4 7 6
  7
4 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 BP gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BP gửi 8785

KQXS Bình Phước 23/12/2017

ĐẶC BIỆT 107329
GIẢI NHẤT 02918
GIẢI NHÌ 53933
GIẢI BA 15578 70534
GIẢI TƯ 39990 65702 20820
24376 08044 82167 08317
GIẢI NĂM 0713
GIẢI SÁU 7015 4141 9600
GIẢI BẢY 315
GIẢI TÁM 14
Đầu
Đuôi
0 0 2
1 3 4 5 5 7 8
2 0 9
3 3 4
4 1 4
5  
6 7
7 6 8
8  
9 0
Đầu
Đuôi
0 2 9 0
4 1
0 2
1 3 3
1 3 4 4
1 1 5
7 6
1 6 7
1 7 8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BP gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BP gửi 8785