Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL
  • XỔ SỐ MIỀN BẮC

    XS Miền Bắc
  • XỔ SỐ MIỀN NAM

  • XỔ SỐ MIỀN TRUNG

XSBTH - SXBTH - Kết quả xổ số Bình Thuận trực tiếp nhanh vd

KQXS Bình Thuận 18/01/2018

ĐẶC BIỆT 738933
GIẢI NHẤT 29632
GIẢI NHÌ 10756
GIẢI BA 29700 29813
GIẢI TƯ 84808 94310 61935
65437 35742 44721 54742
GIẢI NĂM 7445
GIẢI SÁU 4418 3191 6283
GIẢI BẢY 199
GIẢI TÁM 17
Đầu
Đuôi
0 0 8
1 0 3 7 8
2 1
3 2 3 5 7
4 2 2 5
5 6
6  
7  
8 3
9 1 9
Đầu
Đuôi
0 1 0
2 9 1
3 4 4 2
1 3 8 3
  4
3 4 5
5 6
1 3 7
0 1 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTH gửi 8785

KQXS Bình Thuận 11/01/2018

ĐẶC BIỆT 892087
GIẢI NHẤT 45981
GIẢI NHÌ 73263
GIẢI BA 32863 20116
GIẢI TƯ 76465 55661 20782
71150 82018 47333 77808
GIẢI NĂM 7670
GIẢI SÁU 6963 7946 9387
GIẢI BẢY 120
GIẢI TÁM 31
Đầu
Đuôi
0 8
1 6 8
2 0
3 1 3
4 6
5 0
6 1 3 3 3 5
7 0
8 1 2 7 7
9  
Đầu
Đuôi
2 5 7 0
3 6 8 1
8 2
3 6 6 6 3
  4
6 5
1 4 6
8 8 7
0 1 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTH gửi 8785

KQXS Bình Thuận 04/01/2018

ĐẶC BIỆT 895400
GIẢI NHẤT 84262
GIẢI NHÌ 99223
GIẢI BA 31572 60157
GIẢI TƯ 36498 85305 06181
96719 04602 63103 16825
GIẢI NĂM 6980
GIẢI SÁU 3504 3108 9173
GIẢI BẢY 199
GIẢI TÁM 23
Đầu
Đuôi
0 0 2 3 4 5 8
1 9
2 3 3 5
3  
4  
5 7
6 2
7 2 3
8 0 1
9 8 9
Đầu
Đuôi
0 8 0
8 1
0 6 7 2
0 2 2 7 3
0 4
0 2 5
  6
5 7
0 9 8
1 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTH gửi 8785

KQXS Bình Thuận 28/12/2017

ĐẶC BIỆT 715963
GIẢI NHẤT 46484
GIẢI NHÌ 37249
GIẢI BA 74710 01728
GIẢI TƯ 73731 43632 25015
05480 89787 06263 12108
GIẢI NĂM 3792
GIẢI SÁU 7186 2020 7102
GIẢI BẢY 950
GIẢI TÁM 08
Đầu
Đuôi
0 2 8 8
1 0 5
2 0 8
3 1 2
4 9
5 0
6 3 3
7  
8 0 4 6 7
9 2
Đầu
Đuôi
1 2 5 8 0
3 1
0 3 9 2
6 6 3
8 4
1 5
8 6
8 7
0 0 2 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTH gửi 8785