Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

XSBTH - SXBTH - Kết quả xổ số Bình Thuận trực tiếp nhanh vd

KQXS Bình Thuận 16/11/2017

ĐẶC BIỆT 153860
GIẢI NHẤT 31710
GIẢI NHÌ 13079
GIẢI BA 38279 55520
GIẢI TƯ 16038 57258 68053
72039 79898 97432 29382
GIẢI NĂM 4269
GIẢI SÁU 4528 0335 6520
GIẢI BẢY 534
GIẢI TÁM 89
Đầu
Đuôi
0  
1 0
2 0 0 8
3 2 4 5 8 9
4  
5 3 8
6 0 9
7 9 9
8 2 9
9 8
Đầu
Đuôi
1 2 2 6 0
  1
3 8 2
5 3
3 4
3 5
  6
  7
2 3 5 9 8
3 6 7 7 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTH gửi 8785

KQXS Bình Thuận 09/11/2017

ĐẶC BIỆT 266049
GIẢI NHẤT 24408
GIẢI NHÌ 95862
GIẢI BA 12217 36815
GIẢI TƯ 28284 49873 08670
53417 19235 17538 64113
GIẢI NĂM 6431
GIẢI SÁU 6627 9523 8499
GIẢI BẢY 567
GIẢI TÁM 53
Đầu
Đuôi
0 8
1 3 5 7 7
2 3 7
3 1 5 8
4 9
5 3
6 2 7
7 0 3
8 4
9 9
Đầu
Đuôi
7 0
3 1
6 2
1 2 5 7 3
8 4
1 3 5
  6
1 1 2 6 7
0 3 8
4 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTH gửi 8785

KQXS Bình Thuận 02/11/2017

ĐẶC BIỆT 408498
GIẢI NHẤT 53633
GIẢI NHÌ 28454
GIẢI BA 79092 04104
GIẢI TƯ 30350 43991 24749
91889 12101 96340 28169
GIẢI NĂM 6430
GIẢI SÁU 4015 0029 4515
GIẢI BẢY 778
GIẢI TÁM 59
Đầu
Đuôi
0 1 4
1 5 5
2 9
3 0 3
4 0 9
5 0 4 9
6 9
7 8
8 9
9 1 2 8
Đầu
Đuôi
3 4 5 0
0 9 1
9 2
3 3
0 5 4
1 1 5
  6
  7
7 9 8
2 4 5 6 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTH gửi 8785

KQXS Bình Thuận 26/10/2017

ĐẶC BIỆT 706759
GIẢI NHẤT 97856
GIẢI NHÌ 31344
GIẢI BA 82042 60545
GIẢI TƯ 69154 71647 66069
28183 99026 05914 83920
GIẢI NĂM 7338
GIẢI SÁU 5491 8546 2691
GIẢI BẢY 673
GIẢI TÁM 37
Đầu
Đuôi
0  
1 4
2 0 6
3 7 8
4 2 4 5 6 7
5 4 6 9
6 9
7 3
8 3
9 1 1
Đầu
Đuôi
2 0
9 9 1
4 2
7 8 3
1 4 5 4
4 5
2 4 5 6
3 4 7
3 8
5 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTH gửi 8785

KQXS Bình Thuận 19/10/2017

ĐẶC BIỆT 064481
GIẢI NHẤT 91895
GIẢI NHÌ 48925
GIẢI BA 89115 08946
GIẢI TƯ 66907 03228 67626
56637 20353 13628 34879
GIẢI NĂM 5239
GIẢI SÁU 8936 4049 3881
GIẢI BẢY 380
GIẢI TÁM 58
Đầu
Đuôi
0 7
1 5
2 5 6 8 8
3 6 7 9
4 6 9
5 3 8
6  
7 9
8 0 1 1
9 5
Đầu
Đuôi
8 0
8 8 1
  2
5 3
  4
1 2 9 5
2 3 4 6
0 3 7
2 2 5 8
3 4 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTH gửi 8785