Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

XSDLK - SXDLK - Kết quả xổ số DakLak trực tiếp nhanh vd

KQXS DakLak 15/05/2018

ĐẶC BIỆT 043228
GIẢI NHẤT 74287
GIẢI NHÌ 91731
GIẢI BA 28770 26145
GIẢI TƯ 31717 00640 48544
88599 42587 35645 28728
GIẢI NĂM 5377
GIẢI SÁU 6262 2456 7344
GIẢI BẢY 108
GIẢI TÁM 45
Đầu
Đuôi
0 8
1 7
2 8 8
3 1
4 0 4 4 5 5 5
5 6
6 2
7 0 7
8 7 7
9 9
Đầu
Đuôi
4 7 0
3 1
6 2
  3
4 4 4
4 4 4 5
5 6
1 7 8 8 7
0 2 2 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DLK gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DLK gửi 8785

KQXS DakLak 08/05/2018

ĐẶC BIỆT 811587
GIẢI NHẤT 71602
GIẢI NHÌ 27277
GIẢI BA 34554 96734
GIẢI TƯ 65251 63980 33245
29522 29807 65411 10069
GIẢI NĂM 2723
GIẢI SÁU 9542 2999 6920
GIẢI BẢY 967
GIẢI TÁM 11
Đầu
Đuôi
0 2 7
1 1 1
2 0 2 3
3 4
4 2 5
5 1 4
6 7 9
7 7
8 0 7
9 9
Đầu
Đuôi
2 8 0
1 1 5 1
0 2 4 2
2 3
3 5 4
4 5
  6
0 6 7 8 7
  8
6 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DLK gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DLK gửi 8785

KQXS DakLak 01/05/2018

ĐẶC BIỆT 126787
GIẢI NHẤT 18333
GIẢI NHÌ 78080
GIẢI BA 69379 86560
GIẢI TƯ 00177 06934 88224
93674 79077 14014 22941
GIẢI NĂM 7015
GIẢI SÁU 7926 4322 3502
GIẢI BẢY 110
GIẢI TÁM 14
Đầu
Đuôi
0 2
1 0 4 4 5
2 2 4 6
3 3 4
4 1
5  
6 0
7 4 7 7 9
8 0 7
9  
Đầu
Đuôi
1 6 8 0
4 1
0 2 2
3 3
1 1 2 3 7 4
1 5
2 6
7 7 8 7
  8
7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DLK gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DLK gửi 8785

KQXS DakLak 24/04/2018

ĐẶC BIỆT 333769
GIẢI NHẤT 06016
GIẢI NHÌ 56871
GIẢI BA 74941 91063
GIẢI TƯ 63700 16955 70719
23872 72180 70509 98990
GIẢI NĂM 5903
GIẢI SÁU 1522 2023 7916
GIẢI BẢY 647
GIẢI TÁM 51
Đầu
Đuôi
0 0 3 9
1 6 6 9
2 2 3
3  
4 1 7
5 1 5
6 3 9
7 1 2
8 0
9 0
Đầu
Đuôi
0 8 9 0
4 5 7 1
2 7 2
0 2 6 3
  4
5 5
1 1 6
4 7
  8
0 1 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DLK gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DLK gửi 8785