Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

XSDLK - SXDLK - Kết quả xổ số DakLak trực tiếp nhanh vd

KQXS DakLak 14/11/2017

ĐẶC BIỆT 899309
GIẢI NHẤT 39709
GIẢI NHÌ 92511
GIẢI BA 41311 20674
GIẢI TƯ 94365 28158 59780
31567 21609 81803 26992
GIẢI NĂM 1440
GIẢI SÁU 4714 2733 6508
GIẢI BẢY 733
GIẢI TÁM 90
Đầu
Đuôi
0 3 8 9 9 9
1 1 1 4
2  
3 3 3
4 0
5 8
6 5 7
7 4
8 0
9 0 2
Đầu
Đuôi
4 8 9 0
1 1 1
9 2
0 3 3 3
1 7 4
6 5
  6
6 7
0 5 8
0 0 0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DLK gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DLK gửi 8785

KQXS DakLak 07/11/2017

ĐẶC BIỆT 382954
GIẢI NHẤT 95661
GIẢI NHÌ 72100
GIẢI BA 99646 57481
GIẢI TƯ 32970 21610 56768
16231 73408 73532 71158
GIẢI NĂM 2223
GIẢI SÁU 1661 5566 0903
GIẢI BẢY 742
GIẢI TÁM 71
Đầu
Đuôi
0 0 3 8
1 0
2 3
3 1 2
4 2 6
5 4 8
6 1 1 6 8
7 0 1
8 1
9  
Đầu
Đuôi
0 1 7 0
3 6 6 7 8 1
3 4 2
0 2 3
5 4
  5
4 6 6
  7
0 5 6 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DLK gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DLK gửi 8785

KQXS DakLak 31/10/2017

ĐẶC BIỆT 238952
GIẢI NHẤT 46643
GIẢI NHÌ 68083
GIẢI BA 48554 85640
GIẢI TƯ 92509 89584 56614
69850 28074 86636 44149
GIẢI NĂM 8864
GIẢI SÁU 9287 0532 3486
GIẢI BẢY 959
GIẢI TÁM 82
Đầu
Đuôi
0 9
1 4
2  
3 2 6
4 0 3 9
5 0 2 4 9
6 4
7 4
8 2 3 4 6 7
9  
Đầu
Đuôi
4 5 0
  1
3 5 8 2
4 8 3
1 5 6 7 8 4
  5
3 8 6
8 7
  8
0 4 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DLK gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DLK gửi 8785

KQXS DakLak 24/10/2017

ĐẶC BIỆT 588358
GIẢI NHẤT 56327
GIẢI NHÌ 06079
GIẢI BA 39690 38735
GIẢI TƯ 40528 95001 13651
69752 46239 23583 88203
GIẢI NĂM 0340
GIẢI SÁU 1909 3289 0063
GIẢI BẢY 825
GIẢI TÁM 41
Đầu
Đuôi
0 1 3 9
1  
2 5 7 8
3 5 9
4 0 1
5 1 2 8
6 3
7 9
8 3 9
9 0
Đầu
Đuôi
4 9 0
0 4 5 1
5 2
0 6 8 3
  4
2 3 5
  6
2 7
2 5 8
0 3 7 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DLK gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DLK gửi 8785