Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

XSDN - SXDN - Kết quả xổ số Đồng Nai trực tiếp nhanh vd

KQXS Đồng Nai 20/09/2017

ĐẶC BIỆT 080875
GIẢI NHẤT 17143
GIẢI NHÌ 73791
GIẢI BA 03414 48151
GIẢI TƯ 71966 25005 71045
54324 29831 78704 43057
GIẢI NĂM 7658
GIẢI SÁU 1711 8473 9512
GIẢI BẢY 716
GIẢI TÁM 09
Đầu
Đuôi
0 4 5 9
1 1 2 4 6
2 4
3 1
4 3 5
5 1 7 8
6 6
7 3 5
8  
9 1
Đầu
Đuôi
  0
1 3 5 9 1
1 2
4 7 3
0 1 2 4
0 4 7 5
1 6 6
5 7
5 8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DN gửi 8785

KQXS Đồng Nai 13/09/2017

ĐẶC BIỆT 768580
GIẢI NHẤT 94415
GIẢI NHÌ 20199
GIẢI BA 86078 29442
GIẢI TƯ 03323 97521 62698
38158 99728 10276 45408
GIẢI NĂM 7831
GIẢI SÁU 7806 8875 8948
GIẢI BẢY 249
GIẢI TÁM 60
Đầu
Đuôi
0 6 8
1 5
2 1 3 8
3 1
4 2 8 9
5 8
6 0
7 5 6 8
8 0
9 8 9
Đầu
Đuôi
6 8 0
2 3 1
4 2
2 3
  4
1 7 5
0 7 6
  7
0 2 4 5 7 9 8
4 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DN gửi 8785

KQXS Đồng Nai 06/09/2017

ĐẶC BIỆT 160084
GIẢI NHẤT 02632
GIẢI NHÌ 45766
GIẢI BA 54095 67718
GIẢI TƯ 59067 04614 69250
58007 35938 40048 34366
GIẢI NĂM 0309
GIẢI SÁU 4409 1223 2329
GIẢI BẢY 172
GIẢI TÁM 03
Đầu
Đuôi
0 3 7 9 9
1 4 8
2 3 9
3 2 8
4 8
5 0
6 6 6 7
7 2
8 4
9 5
Đầu
Đuôi
5 0
  1
3 7 2
0 2 3
1 8 4
9 5
6 6 6
0 6 7
1 3 4 8
0 0 2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DN gửi 8785

KQXS Đồng Nai 30/08/2017

ĐẶC BIỆT 219990
GIẢI NHẤT 02105
GIẢI NHÌ 42870
GIẢI BA 46137 74430
GIẢI TƯ 27355 38306 27772
00474 94526 09372 89309
GIẢI NĂM 8832
GIẢI SÁU 2845 1924 0855
GIẢI BẢY 804
GIẢI TÁM 39
Đầu
Đuôi
0 4 5 6 9
1  
2 4 6
3 0 2 7 9
4 5
5 5 5
6  
7 0 2 2 4
8  
9 0
Đầu
Đuôi
3 7 9 0
  1
3 7 7 2
  3
0 2 7 4
0 4 5 5 5
0 2 6
3 7
  8
0 3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DN gửi 8785