Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL
  • XỔ SỐ MIỀN BẮC

    XS Miền Bắc
  • XỔ SỐ MIỀN NAM

  • XỔ SỐ MIỀN TRUNG

XSDN - SXDN - Kết quả xổ số Đồng Nai trực tiếp nhanh vd

KQXS Đồng Nai 17/01/2018

ĐẶC BIỆT 630253
GIẢI NHẤT 14637
GIẢI NHÌ 23316
GIẢI BA 89373 09634
GIẢI TƯ 44541 73867 58034
86002 27224 58794 37568
GIẢI NĂM 5595
GIẢI SÁU 7176 0347 1695
GIẢI BẢY 156
GIẢI TÁM 80
Đầu
Đuôi
0 2
1 6
2 4
3 4 4 7
4 1 7
5 3 6
6 7 8
7 3 6
8 0
9 4 5 5
Đầu
Đuôi
8 0
4 1
0 2
5 7 3
2 3 3 9 4
9 9 5
1 5 7 6
3 4 6 7
6 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DN gửi 8785

KQXS Đồng Nai 10/01/2018

ĐẶC BIỆT 593276
GIẢI NHẤT 14430
GIẢI NHÌ 10456
GIẢI BA 65495 08939
GIẢI TƯ 93180 98671 93281
39685 08130 58587 15696
GIẢI NĂM 5319
GIẢI SÁU 0825 4897 3688
GIẢI BẢY 742
GIẢI TÁM 79
Đầu
Đuôi
0  
1 9
2 5
3 0 0 9
4 2
5 6
6  
7 1 6 9
8 0 1 5 7 8
9 5 6 7
Đầu
Đuôi
3 3 8 0
7 8 1
4 2
  3
  4
2 8 9 5
5 7 9 6
8 9 7
8 8
1 3 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DN gửi 8785

KQXS Đồng Nai 03/01/2018

ĐẶC BIỆT 309086
GIẢI NHẤT 04723
GIẢI NHÌ 81513
GIẢI BA 32515 19286
GIẢI TƯ 67846 85717 27998
13455 81350 88325 01283
GIẢI NĂM 5126
GIẢI SÁU 4384 8272 1288
GIẢI BẢY 330
GIẢI TÁM 71
Đầu
Đuôi
0  
1 3 5 7
2 3 5 6
3 0
4 6
5 0 5
6  
7 1 2
8 3 4 6 6 8
9 8
Đầu
Đuôi
3 5 0
7 1
7 2
1 2 8 3
8 4
1 2 5 5
2 4 8 8 6
1 7
8 9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DN gửi 8785

KQXS Đồng Nai 27/12/2017

ĐẶC BIỆT 408049
GIẢI NHẤT 95585
GIẢI NHÌ 19261
GIẢI BA 45114 60260
GIẢI TƯ 64865 07135 07460
35177 51420 43419 65837
GIẢI NĂM 7730
GIẢI SÁU 5554 0942 0115
GIẢI BẢY 179
GIẢI TÁM 62
Đầu
Đuôi
0  
1 4 5 9
2 0
3 0 5 7
4 2 9
5 4
6 0 0 1 2 5
7 7 9
8 5
9  
Đầu
Đuôi
2 3 6 6 0
6 1
4 6 2
  3
1 5 4
1 3 6 8 5
  6
3 7 7
  8
1 4 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DN gửi 8785