Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL
  • XỔ SỐ MIỀN BẮC

    XS Miền Bắc
  • XỔ SỐ MIỀN NAM

  • XỔ SỐ MIỀN TRUNG

XSDNG - SXDNG - Kết quả xổ số Đà Nẵng trực tiếp nhanh vd

KQXS Đà Nẵng 24/03/2018

ĐẶC BIỆT 495042
GIẢI NHẤT 79384
GIẢI NHÌ 98134
GIẢI BA 87902 63110
GIẢI TƯ 80803 83715 99462
17716 84264 77541 42093
GIẢI NĂM 2357
GIẢI SÁU 7155 0304 7711
GIẢI BẢY 550
GIẢI TÁM 00
Đầu
Đuôi
0 0 2 3 4
1 0 1 5 6
2  
3 4
4 1 2
5 0 5 7
6 2 4
7  
8 4
9 3
Đầu
Đuôi
0 1 5 0
1 4 1
0 4 6 2
0 9 3
0 3 6 8 4
1 5 5
1 6
5 7
  8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 21/03/2018

ĐẶC BIỆT 789899
GIẢI NHẤT 22428
GIẢI NHÌ 20995
GIẢI BA 29044 80972
GIẢI TƯ 15753 56530 97985
97855 01952 22710 32007
GIẢI NĂM 1106
GIẢI SÁU 1730 4576 9780
GIẢI BẢY 528
GIẢI TÁM 50
Đầu
Đuôi
0 6 7
1 0
2 8 8
3 0 0
4 4
5 0 2 3 5
6  
7 2 6
8 0 5
9 5 9
Đầu
Đuôi
1 3 3 5 8 0
  1
5 7 2
5 3
4 4
5 8 9 5
0 7 6
0 7
2 2 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 17/03/2018

ĐẶC BIỆT 420215
GIẢI NHẤT 90313
GIẢI NHÌ 08424
GIẢI BA 28782 83376
GIẢI TƯ 40563 24389 09856
05581 18170 19279 06504
GIẢI NĂM 1708
GIẢI SÁU 0165 7865 5254
GIẢI BẢY 066
GIẢI TÁM 19
Đầu
Đuôi
0 4 8
1 3 5 9
2 4
3  
4  
5 4 6
6 3 5 5 6
7 0 6 9
8 1 2 9
9  
Đầu
Đuôi
7 0
8 1
8 2
1 6 3
0 2 5 4
1 6 6 5
5 6 7 6
  7
0 8
1 7 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 14/03/2018

ĐẶC BIỆT 488674
GIẢI NHẤT 21799
GIẢI NHÌ 35333
GIẢI BA 98773 90804
GIẢI TƯ 15514 39382 02049
17220 04558 25582 44983
GIẢI NĂM 9996
GIẢI SÁU 3662 5537 2292
GIẢI BẢY 478
GIẢI TÁM 31
Đầu
Đuôi
0 4
1 4
2 0
3 1 3 7
4 9
5 8
6 2
7 3 4 8
8 2 2 3
9 2 6 9
Đầu
Đuôi
2 0
3 1
6 8 8 9 2
3 7 8 3
0 1 7 4
  5
9 6
3 7
5 7 8
4 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 10/03/2018

ĐẶC BIỆT 156147
GIẢI NHẤT 49154
GIẢI NHÌ 30810
GIẢI BA 31452 96524
GIẢI TƯ 23132 46534 07140
84443 85798 55476 51949
GIẢI NĂM 6301
GIẢI SÁU 0685 1912 3506
GIẢI BẢY 269
GIẢI TÁM 60
Đầu
Đuôi
0 1 6
1 0 2
2 4
3 2 4
4 0 3 7 9
5 2 4
6 0 9
7 6
8 5
9 8
Đầu
Đuôi
1 4 6 0
0 1
1 3 5 2
4 3
2 3 5 4
8 5
0 7 6
4 7
9 8
4 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 07/03/2018

ĐẶC BIỆT 610804
GIẢI NHẤT 82343
GIẢI NHÌ 66232
GIẢI BA 92446 39531
GIẢI TƯ 17561 72003 82621
55165 77948 16947 90883
GIẢI NĂM 6771
GIẢI SÁU 9081 3360 5739
GIẢI BẢY 567
GIẢI TÁM 04
Đầu
Đuôi
0 3 4 4
1  
2 1
3 1 2 9
4 3 6 7 8
5  
6 0 1 5 7
7 1
8 1 3
9  
Đầu
Đuôi
6 0
2 3 6 7 8 1
3 2
0 4 8 3
0 0 4
6 5
4 6
4 6 7
4 8
3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 03/03/2018

ĐẶC BIỆT 128902
GIẢI NHẤT 56571
GIẢI NHÌ 46984
GIẢI BA 24780 74891
GIẢI TƯ 09787 93551 86752
26458 66466 30521 35474
GIẢI NĂM 5158
GIẢI SÁU 2907 1932 5598
GIẢI BẢY 317
GIẢI TÁM 37
Đầu
Đuôi
0 2 7
1 7
2 1
3 2 7
4  
5 1 2 8 8
6 6
7 1 4
8 0 4 7
9 1 8
Đầu
Đuôi
8 0
2 5 7 9 1
0 3 5 2
  3
7 8 4
  5
6 6
0 1 3 8 7
5 5 9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 28/02/2018

ĐẶC BIỆT 443127
GIẢI NHẤT 84780
GIẢI NHÌ 69083
GIẢI BA 35940 20916
GIẢI TƯ 76842 13601 30838
39433 77478 54504 04199
GIẢI NĂM 5022
GIẢI SÁU 7752 5846 9295
GIẢI BẢY 317
GIẢI TÁM 28
Đầu
Đuôi
0 1 4
1 6 7
2 2 7 8
3 3 8
4 0 2 6
5 2
6  
7 8
8 0 3
9 5 9
Đầu
Đuôi
4 8 0
0 1
2 4 5 2
3 8 3
0 4
9 5
1 4 6
1 2 7
2 3 7 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 24/02/2018

ĐẶC BIỆT 121750
GIẢI NHẤT 86318
GIẢI NHÌ 24426
GIẢI BA 04253 94356
GIẢI TƯ 16412 02345 66980
36094 78485 21492 28128
GIẢI NĂM 4159
GIẢI SÁU 7521 3053 7002
GIẢI BẢY 002
GIẢI TÁM 44
Đầu
Đuôi
0 2 2
1 2 8
2 1 6 8
3  
4 4 5
5 0 3 3 6 9
6  
7  
8 0 5
9 2 4
Đầu
Đuôi
5 8 0
2 1
0 0 1 9 2
5 5 3
4 9 4
4 8 5
2 5 6
  7
1 2 8
5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785