Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

XSDNO - SXDNO - Kết quả xổ số Đắc Nông trực tiếp nhanh vd

KQXS Đắc Nông 18/11/2017

ĐẶC BIỆT 231678
GIẢI NHẤT 07326
GIẢI NHÌ 23849
GIẢI BA 27748 99245
GIẢI TƯ 15913 65345 38081
33036 74221 89359 06176
GIẢI NĂM 5860
GIẢI SÁU 0931 7631 8833
GIẢI BẢY 055
GIẢI TÁM 74
Đầu
Đuôi
0  
1 3
2 1 6
3 1 1 3 6
4 5 5 8 9
5 5 9
6 0
7 4 6 8
8 1
9  
Đầu
Đuôi
6 0
2 3 3 8 1
  2
1 3 3
7 4
4 4 5 5
2 3 7 6
  7
4 7 8
4 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785

KQXS Đắc Nông 11/11/2017

ĐẶC BIỆT 548272
GIẢI NHẤT 33742
GIẢI NHÌ 39013
GIẢI BA 31984 81394
GIẢI TƯ 23457 36843 92593
48531 91074 27451 08897
GIẢI NĂM 2310
GIẢI SÁU 7491 9765 3746
GIẢI BẢY 432
GIẢI TÁM 30
Đầu
Đuôi
0  
1 0 3
2  
3 0 1 2
4 2 3 6
5 1 7
6 5
7 2 4
8 4
9 1 3 4 7
Đầu
Đuôi
1 3 0
3 5 9 1
3 4 7 2
1 4 9 3
7 8 9 4
6 5
4 6
5 9 7
  8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785

KQXS Đắc Nông 04/11/2017

ĐẶC BIỆT 746498
GIẢI NHẤT 43492
GIẢI NHÌ 66416
GIẢI BA 41585 39611
GIẢI TƯ 48087 42738 69528
66142 53740 61509 50319
GIẢI NĂM 2539
GIẢI SÁU 2141 6701 0838
GIẢI BẢY 906
GIẢI TÁM 23
Đầu
Đuôi
0 1 6 9
1 1 6 9
2 3 8
3 8 8 9
4 0 1 2
5  
6  
7  
8 5 7
9 2 8
Đầu
Đuôi
4 0
0 1 4 1
4 9 2
2 3
  4
8 5
0 1 6
8 7
2 3 3 9 8
0 1 3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785

KQXS Đắc Nông 28/10/2017

ĐẶC BIỆT 259876
GIẢI NHẤT 15457
GIẢI NHÌ 28116
GIẢI BA 67180 42233
GIẢI TƯ 45025 18787 72026
40979 14802 67036 45510
GIẢI NĂM 5738
GIẢI SÁU 3951 5115 6638
GIẢI BẢY 213
GIẢI TÁM 37
Đầu
Đuôi
0 2
1 0 3 5 6
2 5 6
3 3 6 7 8 8
4  
5 1 7
6  
7 6 9
8 0 7
9  
Đầu
Đuôi
1 8 0
5 1
0 2
1 3 3
  4
1 2 5
1 2 3 7 6
3 5 8 7
3 3 8
7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785

KQXS Đắc Nông 21/10/2017

ĐẶC BIỆT 873712
GIẢI NHẤT 69542
GIẢI NHÌ 39856
GIẢI BA 35863 22236
GIẢI TƯ 47299 45434 09450
98614 18230 79622 40666
GIẢI NĂM 1758
GIẢI SÁU 0387 5306 0345
GIẢI BẢY 432
GIẢI TÁM 70
Đầu
Đuôi
0 6
1 2 4
2 2
3 0 2 4 6
4 2 5
5 0 6 8
6 3 6
7 0
8 7
9 9
Đầu
Đuôi
3 5 7 0
  1
1 2 3 4 2
6 3
1 3 4
4 5
0 3 5 6 6
8 7
5 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785