Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

XSDNO - SXDNO - Kết quả xổ số Đắc Nông trực tiếp nhanh vd

KQXS Đắc Nông 19/05/2018

ĐẶC BIỆT 974326
GIẢI NHẤT 69541
GIẢI NHÌ 49059
GIẢI BA 47453 07832
GIẢI TƯ 40194 02625 77628
52291 18228 24470 27285
GIẢI NĂM 7551
GIẢI SÁU 3696 2028 3970
GIẢI BẢY 748
GIẢI TÁM 98
Đầu
Đuôi
0  
1  
2 5 6 8 8 8
3 2
4 1 8
5 1 3 9
6  
7 0 0
8 5
9 1 4 6 8
Đầu
Đuôi
7 7 0
4 5 9 1
3 2
5 3
9 4
2 8 5
2 9 6
  7
2 2 2 4 9 8
5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785

KQXS Đắc Nông 12/05/2018

ĐẶC BIỆT 067832
GIẢI NHẤT 11946
GIẢI NHÌ 46261
GIẢI BA 95425 20482
GIẢI TƯ 79984 98890 57958
40100 47365 14715 37755
GIẢI NĂM 3788
GIẢI SÁU 1488 7295 4148
GIẢI BẢY 877
GIẢI TÁM 00
Đầu
Đuôi
0 0 0
1 5
2 5
3 2
4 6 8
5 5 8
6 1 5
7 7
8 2 4 8 8
9 0 5
Đầu
Đuôi
0 0 9 0
6 1
3 8 2
  3
8 4
1 2 5 6 9 5
4 6
7 7
4 5 8 8 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785

KQXS Đắc Nông 05/05/2018

ĐẶC BIỆT 235022
GIẢI NHẤT 30884
GIẢI NHÌ 72275
GIẢI BA 27496 25648
GIẢI TƯ 22956 56851 61582
84559 26894 89145 89507
GIẢI NĂM 9781
GIẢI SÁU 3431 3890 2282
GIẢI BẢY 176
GIẢI TÁM 11
Đầu
Đuôi
0 7
1 1
2 2
3 1
4 5 8
5 1 6 9
6  
7 5 6
8 1 2 2 4
9 0 4 6
Đầu
Đuôi
9 0
1 3 5 8 1
2 8 8 2
  3
8 9 4
4 7 5
5 7 9 6
0 7
4 8
5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785

KQXS Đắc Nông 28/04/2018

ĐẶC BIỆT 230235
GIẢI NHẤT 40128
GIẢI NHÌ 44811
GIẢI BA 92601 96167
GIẢI TƯ 38253 04496 74333
16479 20203 51669 18559
GIẢI NĂM 7636
GIẢI SÁU 0856 0260 8642
GIẢI BẢY 410
GIẢI TÁM 52
Đầu
Đuôi
0 1 3
1 0 1
2 8
3 3 5 6
4 2
5 2 3 6 9
6 0 7 9
7 9
8  
9 6
Đầu
Đuôi
1 6 0
0 1 1
4 5 2
0 3 5 3
  4
3 5
3 5 9 6
6 7
2 8
5 6 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785

KQXS Đắc Nông 21/04/2018

ĐẶC BIỆT 333320
GIẢI NHẤT 34092
GIẢI NHÌ 87501
GIẢI BA 57630 07389
GIẢI TƯ 56230 46567 75199
52349 65554 84061 17036
GIẢI NĂM 6086
GIẢI SÁU 4120 4087 5290
GIẢI BẢY 669
GIẢI TÁM 62
Đầu
Đuôi
0 1
1  
2 0 0
3 0 0 6
4 9
5 4
6 1 2 7 9
7  
8 6 7 9
9 0 2 9
Đầu
Đuôi
2 2 3 3 9 0
0 6 1
6 9 2
  3
5 4
  5
3 8 6
6 8 7
  8
4 6 8 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785