Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

XSGL - SXGL - Kết quả xổ số Gia Lai trực tiếp nhanh vd

KQXS Gia Lai 18/05/2018

ĐẶC BIỆT 805946
GIẢI NHẤT 66162
GIẢI NHÌ 04664
GIẢI BA 50908 99274
GIẢI TƯ 17466 18666 20043
73024 48027 44527 69466
GIẢI NĂM 6780
GIẢI SÁU 9511 3782 3511
GIẢI BẢY 997
GIẢI TÁM 32
Đầu
Đuôi
0 8
1 1 1
2 4 7 7
3 2
4 3 6
5  
6 2 4 6 6 6
7 4
8 0 2
9 7
Đầu
Đuôi
8 0
1 1 1
3 6 8 2
4 3
2 6 7 4
  5
4 6 6 6 6
2 2 9 7
0 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 GL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 GL gửi 8785

KQXS Gia Lai 11/05/2018

ĐẶC BIỆT 965891
GIẢI NHẤT 16641
GIẢI NHÌ 62812
GIẢI BA 84126 82758
GIẢI TƯ 12296 08531 32216
85239 13590 35722 82065
GIẢI NĂM 4816
GIẢI SÁU 2063 9732 2947
GIẢI BẢY 517
GIẢI TÁM 84
Đầu
Đuôi
0  
1 2 6 6 7
2 2 6
3 1 2 9
4 1 7
5 8
6 3 5
7  
8 4
9 0 1 6
Đầu
Đuôi
9 0
3 4 9 1
1 2 3 2
6 3
8 4
6 5
1 1 2 9 6
1 4 7
5 8
3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 GL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 GL gửi 8785

KQXS Gia Lai 04/05/2018

ĐẶC BIỆT 853509
GIẢI NHẤT 93152
GIẢI NHÌ 96053
GIẢI BA 10437 44609
GIẢI TƯ 60244 79678 33745
92341 84275 01279 01989
GIẢI NĂM 0957
GIẢI SÁU 2762 8420 9232
GIẢI BẢY 760
GIẢI TÁM 40
Đầu
Đuôi
0 9 9
1  
2 0
3 2 7
4 0 1 4 5
5 2 3 7
6 0 2
7 5 8 9
8 9
9  
Đầu
Đuôi
2 4 6 0
4 1
3 5 6 2
5 3
4 4
4 7 5
  6
3 5 7
7 8
0 0 7 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 GL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 GL gửi 8785

KQXS Gia Lai 27/04/2018

ĐẶC BIỆT 575149
GIẢI NHẤT 99560
GIẢI NHÌ 42341
GIẢI BA 48301 59020
GIẢI TƯ 38984 33463 23631
42776 02064 54865 44462
GIẢI NĂM 3420
GIẢI SÁU 6908 7263 4932
GIẢI BẢY 254
GIẢI TÁM 36
Đầu
Đuôi
0 1 8
1  
2 0 0
3 1 2 6
4 1 9
5 4
6 0 2 3 3 4 5
7 6
8 4
9  
Đầu
Đuôi
2 2 6 0
0 3 4 1
3 6 2
6 6 3
5 6 8 4
6 5
3 7 6
  7
0 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 GL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 GL gửi 8785