Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

XSGL - SXGL - Kết quả xổ số Gia Lai trực tiếp nhanh vd

KQXS Gia Lai 22/09/2017

ĐẶC BIỆT 136737
GIẢI NHẤT 70783
GIẢI NHÌ 02122
GIẢI BA 55153 26608
GIẢI TƯ 84165 16276 98642
66665 95795 45804 44824
GIẢI NĂM 5854
GIẢI SÁU 4091 4831 6655
GIẢI BẢY 526
GIẢI TÁM 84
Đầu
Đuôi
0 4 8
1  
2 2 4 6
3 1 7
4 2
5 3 4 5
6 5 5
7 6
8 3 4
9 1 5
Đầu
Đuôi
  0
3 9 1
2 4 2
5 8 3
0 2 5 8 4
5 6 6 9 5
2 7 6
3 7
0 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 GL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 GL gửi 8785

KQXS Gia Lai 15/09/2017

ĐẶC BIỆT 711509
GIẢI NHẤT 11039
GIẢI NHÌ 47655
GIẢI BA 30419 80807
GIẢI TƯ 22346 92970 80769
61592 45874 95743 28120
GIẢI NĂM 9414
GIẢI SÁU 2746 4955 1119
GIẢI BẢY 026
GIẢI TÁM 85
Đầu
Đuôi
0 7 9
1 4 9 9
2 0 6
3 9
4 3 6 6
5 5 5
6 9
7 0 4
8 5
9 2
Đầu
Đuôi
2 7 0
  1
9 2
4 3
1 7 4
5 5 8 5
2 4 4 6
0 7
  8
0 1 1 3 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 GL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 GL gửi 8785

KQXS Gia Lai 08/09/2017

ĐẶC BIỆT 623416
GIẢI NHẤT 28612
GIẢI NHÌ 75760
GIẢI BA 21611 55917
GIẢI TƯ 21546 96405 77610
22436 28234 70887 30051
GIẢI NĂM 8721
GIẢI SÁU 3118 8034 2122
GIẢI BẢY 292
GIẢI TÁM 39
Đầu
Đuôi
0 5
1 0 1 2 6 7 8
2 1 2
3 4 4 6 9
4 6
5 1
6 0
7  
8 7
9 2
Đầu
Đuôi
1 6 0
1 2 5 1
1 2 9 2
  3
3 3 4
0 5
1 3 4 6
1 8 7
1 8
3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 GL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 GL gửi 8785

KQXS Gia Lai 01/09/2017

ĐẶC BIỆT 803529
GIẢI NHẤT 56214
GIẢI NHÌ 94015
GIẢI BA 01349 11756
GIẢI TƯ 61525 83069 69159
88261 91966 45542 89152
GIẢI NĂM 4711
GIẢI SÁU 2746 2555 0695
GIẢI BẢY 883
GIẢI TÁM 57
Đầu
Đuôi
0  
1 1 4 5
2 5 9
3  
4 2 6 9
5 2 5 6 7 9
6 1 6 9
7  
8 3
9 5
Đầu
Đuôi
  0
1 6 1
4 5 2
8 3
1 4
1 2 5 9 5
4 5 6 6
5 7
  8
2 4 5 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 GL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 GL gửi 8785

KQXS Gia Lai 25/08/2017

ĐẶC BIỆT 302842
GIẢI NHẤT 84326
GIẢI NHÌ 61763
GIẢI BA 83819 24766
GIẢI TƯ 09017 00152 63034
64573 58738 60292 39335
GIẢI NĂM 0757
GIẢI SÁU 3372 3112 2444
GIẢI BẢY 144
GIẢI TÁM 86
Đầu
Đuôi
0  
1 2 7 9
2 6
3 4 5 8
4 2 4 4
5 2 7
6 3 6
7 2 3
8 6
9 2
Đầu
Đuôi
  0
  1
1 4 5 7 9 2
6 7 3
3 4 4 4
3 5
2 6 8 6
1 5 7
3 8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 GL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 GL gửi 8785