Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

XSHCM - SXHCM - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh trực tiếp nhanh vd

KQXS Hồ Chí Minh 18/11/2017

ĐẶC BIỆT 015571
GIẢI NHẤT 36537
GIẢI NHÌ 66134
GIẢI BA 17334 89952
GIẢI TƯ 06563 09805 68271
23722 10807 51453 73025
GIẢI NĂM 3033
GIẢI SÁU 7642 9604 1678
GIẢI BẢY 757
GIẢI TÁM 93
Đầu
Đuôi
0 4 5 7
1  
2 2 5
3 3 4 4 7
4 2
5 2 3 7
6 3
7 1 1 8
8  
9 3
Đầu
Đuôi
  0
7 7 1
2 4 5 2
3 5 6 9 3
0 3 3 4
0 2 5
  6
0 3 5 7
7 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 13/11/2017

ĐẶC BIỆT 573879
GIẢI NHẤT 37358
GIẢI NHÌ 22112
GIẢI BA 67001 96971
GIẢI TƯ 42403 55226 56017
97500 93581 57187 30717
GIẢI NĂM 9503
GIẢI SÁU 9704 4325 8939
GIẢI BẢY 137
GIẢI TÁM 05
Đầu
Đuôi
0 0 1 3 3 4 5
1 2 7 7
2 5 6
3 7 9
4  
5 8
6  
7 1 9
8 1 7
9  
Đầu
Đuôi
0 0
0 7 8 1
1 2
0 0 3
0 4
0 2 5
2 6
1 1 3 8 7
5 8
3 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 11/11/2017

ĐẶC BIỆT 987028
GIẢI NHẤT 31159
GIẢI NHÌ 05333
GIẢI BA 29939 50052
GIẢI TƯ 99155 25823 62403
70213 39288 72200 96693
GIẢI NĂM 1532
GIẢI SÁU 4161 3018 6156
GIẢI BẢY 950
GIẢI TÁM 23
Đầu
Đuôi
0 0 3
1 3 8
2 3 3 8
3 2 3 9
4  
5 0 2 5 6 9
6 1
7  
8 8
9 3
Đầu
Đuôi
0 5 0
6 1
3 5 2
0 1 2 2 3 9 3
  4
5 5
5 6
  7
1 2 8 8
3 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 06/11/2017

ĐẶC BIỆT 544323
GIẢI NHẤT 66558
GIẢI NHÌ 66966
GIẢI BA 20964 78072
GIẢI TƯ 02456 16740 98531
98992 12063 70678 65418
GIẢI NĂM 7633
GIẢI SÁU 7711 0869 9020
GIẢI BẢY 454
GIẢI TÁM 40
Đầu
Đuôi
0  
1 1 8
2 0 3
3 1 3
4 0 0
5 4 6 8
6 3 4 6 9
7 2 8
8  
9 2
Đầu
Đuôi
2 4 4 0
1 3 1
7 9 2
2 3 6 3
5 6 4
  5
5 6 6
  7
1 5 7 8
6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 04/11/2017

ĐẶC BIỆT 716606
GIẢI NHẤT 23782
GIẢI NHÌ 27098
GIẢI BA 76083 10853
GIẢI TƯ 25397 85736 95915
40335 66152 90191 45430
GIẢI NĂM 3022
GIẢI SÁU 5153 7554 2476
GIẢI BẢY 507
GIẢI TÁM 33
Đầu
Đuôi
0 6 7
1 5
2 2
3 0 3 5 6
4  
5 2 3 3 4
6  
7 6
8 2 3
9 1 7 8
Đầu
Đuôi
3 0
9 1
2 5 8 2
3 5 5 8 3
5 4
1 3 5
0 3 7 6
0 9 7
9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 30/10/2017

ĐẶC BIỆT 064305
GIẢI NHẤT 94720
GIẢI NHÌ 43361
GIẢI BA 00428 39371
GIẢI TƯ 33811 68688 76074
62104 49425 24543 13916
GIẢI NĂM 9906
GIẢI SÁU 0559 3776 2974
GIẢI BẢY 034
GIẢI TÁM 21
Đầu
Đuôi
0 4 5 6
1 1 6
2 0 1 5 8
3 4
4 3
5 9
6 1
7 1 4 4 6
8 8
9  
Đầu
Đuôi
2 0
1 2 6 7 1
  2
4 3
0 3 7 7 4
0 2 5
0 1 7 6
  7
2 8 8
5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 28/10/2017

ĐẶC BIỆT 226898
GIẢI NHẤT 57145
GIẢI NHÌ 35079
GIẢI BA 11308 85459
GIẢI TƯ 36253 95671 00545
42691 97861 82561 92797
GIẢI NĂM 8215
GIẢI SÁU 9444 1776 7685
GIẢI BẢY 476
GIẢI TÁM 99
Đầu
Đuôi
0 8
1 5
2  
3  
4 4 5 5
5 3 9
6 1 1
7 1 6 6 9
8 5
9 1 7 8 9
Đầu
Đuôi
  0
6 6 7 9 1
  2
5 3
4 4
1 4 4 8 5
7 7 6
9 7
0 9 8
5 7 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 23/10/2017

ĐẶC BIỆT 623567
GIẢI NHẤT 51728
GIẢI NHÌ 71731
GIẢI BA 94840 55085
GIẢI TƯ 46512 31329 96827
41235 24084 69946 54114
GIẢI NĂM 8419
GIẢI SÁU 1980 8976 8803
GIẢI BẢY 543
GIẢI TÁM 13
Đầu
Đuôi
0 3
1 2 3 4 9
2 7 8 9
3 1 5
4 0 3 6
5  
6 7
7 6
8 0 4 5
9  
Đầu
Đuôi
4 8 0
3 1
1 2
0 1 4 3
1 8 4
3 8 5
4 7 6
2 6 7
2 8
1 2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 21/10/2017

ĐẶC BIỆT 572653
GIẢI NHẤT 29422
GIẢI NHÌ 42907
GIẢI BA 65049 76764
GIẢI TƯ 16806 12479 39776
85662 77565 39213 93097
GIẢI NĂM 0730
GIẢI SÁU 5032 9350 7370
GIẢI BẢY 750
GIẢI TÁM 17
Đầu
Đuôi
0 6 7
1 3 7
2 2
3 0 2
4 9
5 0 0 3
6 2 4 5
7 0 6 9
8  
9 7
Đầu
Đuôi
3 5 5 7 0
  1
2 3 6 2
1 5 3
6 4
6 5
0 7 6
0 1 9 7
  8
4 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785