Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

XSHG - SXHG - Kết quả xổ số Hậu Giang trực tiếp nhanh vd

KQXS Hậu Giang 19/05/2018

ĐẶC BIỆT 806861
GIẢI NHẤT 65749
GIẢI NHÌ 95601
GIẢI BA 14303 14958
GIẢI TƯ 23027 41434 18215
30378 15191 17212 80807
GIẢI NĂM 4476
GIẢI SÁU 1624 0900 0505
GIẢI BẢY 048
GIẢI TÁM 66
Đầu
Đuôi
0 0 1 3 5 7
1 2 5
2 4 7
3 4
4 8 9
5 8
6 1 6
7 6 8
8  
9 1
Đầu
Đuôi
0 0
0 6 9 1
1 2
0 3
2 3 4
0 1 5
6 7 6
0 2 7
4 5 7 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HG gửi 8785

KQXS Hậu Giang 12/05/2018

ĐẶC BIỆT 377118
GIẢI NHẤT 30506
GIẢI NHÌ 95155
GIẢI BA 90875 65820
GIẢI TƯ 08006 64012 96163
31589 02607 83270 86758
GIẢI NĂM 9673
GIẢI SÁU 6513 1728 3611
GIẢI BẢY 149
GIẢI TÁM 51
Đầu
Đuôi
0 6 6 7
1 1 2 3 8
2 0 8
3  
4 9
5 1 5 8
6 3
7 0 3 5
8 9
9  
Đầu
Đuôi
2 7 0
1 5 1
1 2
1 6 7 3
  4
5 7 5
0 0 6
0 7
1 2 5 8
4 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HG gửi 8785

KQXS Hậu Giang 05/05/2018

ĐẶC BIỆT 275874
GIẢI NHẤT 41359
GIẢI NHÌ 91377
GIẢI BA 57508 95761
GIẢI TƯ 59187 71216 38613
75620 40299 89214 63035
GIẢI NĂM 6240
GIẢI SÁU 9982 3416 4420
GIẢI BẢY 088
GIẢI TÁM 33
Đầu
Đuôi
0 8
1 3 4 6 6
2 0 0
3 3 5
4 0
5 9
6 1
7 4 7
8 2 7 8
9 9
Đầu
Đuôi
2 2 4 0
6 1
8 2
1 3 3
1 7 4
3 5
1 1 6
7 8 7
0 8 8
5 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HG gửi 8785

KQXS Hậu Giang 28/04/2018

ĐẶC BIỆT 551175
GIẢI NHẤT 59989
GIẢI NHÌ 63191
GIẢI BA 23804 04563
GIẢI TƯ 61456 13808 42748
56489 17226 72163 98486
GIẢI NĂM 0223
GIẢI SÁU 9615 1381 4329
GIẢI BẢY 335
GIẢI TÁM 84
Đầu
Đuôi
0 4 8
1 5
2 3 6 9
3 5
4 8
5 6
6 3 3
7 5
8 1 4 6 9 9
9 1
Đầu
Đuôi
  0
8 9 1
  2
2 6 6 3
0 8 4
1 3 7 5
2 5 8 6
  7
0 4 8
2 8 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HG gửi 8785

KQXS Hậu Giang 21/04/2018

ĐẶC BIỆT 127297
GIẢI NHẤT 41088
GIẢI NHÌ 29316
GIẢI BA 22062 65247
GIẢI TƯ 27731 50319 11446
22179 51489 05049 21237
GIẢI NĂM 3174
GIẢI SÁU 4120 8116 1400
GIẢI BẢY 049
GIẢI TÁM 24
Đầu
Đuôi
0 0
1 6 6 9
2 0 4
3 1 7
4 6 7 9 9
5  
6 2
7 4 9
8 8 9
9 7
Đầu
Đuôi
0 2 0
3 1
6 2
  3
2 7 4
  5
1 1 4 6
3 4 9 7
8 8
1 4 4 7 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HG gửi 8785