Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

XSKG - SXKG - Kết quả xổ số Kiên Giang trực tiếp nhanh vd

KQXS Kiên Giang 12/11/2017

ĐẶC BIỆT 327001
GIẢI NHẤT 76738
GIẢI NHÌ 15509
GIẢI BA 64467 73400
GIẢI TƯ 37645 61286 13821
65988 02519 93046 08848
GIẢI NĂM 2552
GIẢI SÁU 8281 4829 1028
GIẢI BẢY 141
GIẢI TÁM 16
Đầu
Đuôi
0 0 1 9
1 6 9
2 1 8 9
3 8
4 1 5 6 8
5 2
6 7
7  
8 1 6 8
9  
Đầu
Đuôi
0 0
0 2 4 8 1
5 2
  3
  4
4 5
1 4 8 6
6 7
2 3 4 8 8
0 1 2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KG gửi 8785

KQXS Kiên Giang 05/11/2017

ĐẶC BIỆT 757780
GIẢI NHẤT 51972
GIẢI NHÌ 29842
GIẢI BA 76870 53866
GIẢI TƯ 26175 26116 42184
47635 37809 48538 13412
GIẢI NĂM 0966
GIẢI SÁU 8536 0251 8598
GIẢI BẢY 228
GIẢI TÁM 92
Đầu
Đuôi
0 9
1 2 6
2 8
3 5 6 8
4 2
5 1
6 6 6
7 0 2 5
8 0 4
9 2 8
Đầu
Đuôi
7 8 0
5 1
1 4 7 9 2
  3
8 4
3 7 5
1 3 6 6 6
  7
2 3 9 8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KG gửi 8785

KQXS Kiên Giang 29/10/2017

ĐẶC BIỆT 637570
GIẢI NHẤT 52063
GIẢI NHÌ 90346
GIẢI BA 49075 21719
GIẢI TƯ 71475 28776 12039
01096 90765 16200 57248
GIẢI NĂM 0930
GIẢI SÁU 8876 1871 8056
GIẢI BẢY 483
GIẢI TÁM 15
Đầu
Đuôi
0 0
1 5 9
2  
3 0 9
4 6 8
5 6
6 3 5
7 0 1 5 5 6 6
8 3
9 6
Đầu
Đuôi
0 3 7 0
7 1
  2
6 8 3
  4
1 6 7 7 5
4 5 7 7 9 6
  7
4 8
1 3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KG gửi 8785

KQXS Kiên Giang 22/10/2017

ĐẶC BIỆT 459370
GIẢI NHẤT 32585
GIẢI NHÌ 49597
GIẢI BA 70847 10018
GIẢI TƯ 50646 13206 99361
25329 91486 14504 70781
GIẢI NĂM 2300
GIẢI SÁU 8291 4990 0336
GIẢI BẢY 888
GIẢI TÁM 09
Đầu
Đuôi
0 0 4 6 9
1 8
2 9
3 6
4 6 7
5  
6 1
7 0
8 1 5 6 8
9 0 1 7
Đầu
Đuôi
0 7 9 0
6 8 9 1
  2
  3
0 4
8 5
0 3 4 8 6
4 9 7
1 8 8
0 2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KG gửi 8785