Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

XSKG - SXKG - Kết quả xổ số Kiên Giang trực tiếp nhanh vd

KQXS Kiên Giang 20/05/2018

ĐẶC BIỆT 056954
GIẢI NHẤT 66229
GIẢI NHÌ 16303
GIẢI BA 28094 23312
GIẢI TƯ 26106 80759 53526
19180 44852 94250 21065
GIẢI NĂM 2015
GIẢI SÁU 4819 5443 2039
GIẢI BẢY 861
GIẢI TÁM 34
Đầu
Đuôi
0 3 6
1 2 5 9
2 6 9
3 4 9
4 3
5 0 2 4 9
6 1 5
7  
8 0
9 4
Đầu
Đuôi
5 8 0
6 1
1 5 2
0 4 3
3 5 9 4
1 6 5
0 2 6
  7
  8
1 2 3 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KG gửi 8785

KQXS Kiên Giang 13/05/2018

ĐẶC BIỆT 335122
GIẢI NHẤT 59241
GIẢI NHÌ 25263
GIẢI BA 67207 24247
GIẢI TƯ 19349 08761 65055
53976 78993 80259 53912
GIẢI NĂM 6099
GIẢI SÁU 3985 1752 0070
GIẢI BẢY 852
GIẢI TÁM 83
Đầu
Đuôi
0 7
1 2
2 2
3  
4 1 7 9
5 2 2 5 9
6 1 3
7 0 6
8 3 5
9 3 9
Đầu
Đuôi
7 0
4 6 1
1 2 5 5 2
6 8 9 3
  4
5 8 5
7 6
0 4 7
  8
4 5 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KG gửi 8785

KQXS Kiên Giang 06/05/2018

ĐẶC BIỆT 949938
GIẢI NHẤT 31073
GIẢI NHÌ 65845
GIẢI BA 38876 19127
GIẢI TƯ 31918 70479 27675
59528 10239 78092 21698
GIẢI NĂM 1671
GIẢI SÁU 3550 9384 9957
GIẢI BẢY 106
GIẢI TÁM 14
Đầu
Đuôi
0 6
1 4 8
2 7 8
3 8 9
4 5
5 0 7
6  
7 1 3 5 6 9
8 4
9 2 8
Đầu
Đuôi
5 0
7 1
9 2
7 3
1 8 4
4 7 5
0 7 6
2 5 7
1 2 3 9 8
3 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KG gửi 8785

KQXS Kiên Giang 29/04/2018

ĐẶC BIỆT 727489
GIẢI NHẤT 17066
GIẢI NHÌ 96806
GIẢI BA 13289 75889
GIẢI TƯ 08547 79961 73021
73186 63127 26573 51422
GIẢI NĂM 5702
GIẢI SÁU 9239 2506 2532
GIẢI BẢY 226
GIẢI TÁM 51
Đầu
Đuôi
0 2 6 6
1  
2 1 2 6 7
3 2 9
4 7
5 1
6 1 6
7 3
8 6 9 9 9
9  
Đầu
Đuôi
  0
2 5 6 1
0 2 3 2
7 3
  4
  5
0 0 2 6 8 6
2 4 7
  8
3 8 8 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KG gửi 8785

KQXS Kiên Giang 22/04/2018

ĐẶC BIỆT 549950
GIẢI NHẤT 57377
GIẢI NHÌ 91462
GIẢI BA 36582 63988
GIẢI TƯ 35833 11489 74864
94405 44904 03922 60448
GIẢI NĂM 5714
GIẢI SÁU 7396 6284 9798
GIẢI BẢY 236
GIẢI TÁM 90
Đầu
Đuôi
0 4 5
1 4
2 2
3 3 6
4 8
5 0
6 2 4
7 7
8 2 4 8 9
9 0 6 8
Đầu
Đuôi
5 9 0
  1
2 6 8 2
3 3
0 1 6 8 4
0 5
3 9 6
7 7
4 8 9 8
8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KG gửi 8785