Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL
  • XỔ SỐ MIỀN BẮC

    XS Miền Bắc
  • XỔ SỐ MIỀN NAM

  • XỔ SỐ MIỀN TRUNG

XSKH - SXKH - Kết quả xổ số Khánh Hòa trực tiếp nhanh vd

KQXS Khánh Hòa 17/01/2018

ĐẶC BIỆT 665102
GIẢI NHẤT 55605
GIẢI NHÌ 16521
GIẢI BA 50610 56088
GIẢI TƯ 42704 32292 30451
84110 97275 91537 58212
GIẢI NĂM 4757
GIẢI SÁU 6139 6997 8968
GIẢI BẢY 983
GIẢI TÁM 53
Đầu
Đuôi
0 2 4 5
1 0 0 2
2 1
3 7 9
4  
5 1 3 7
6 8
7 5
8 3 8
9 2 7
Đầu
Đuôi
1 1 0
2 5 1
0 1 9 2
5 8 3
0 4
0 7 5
  6
3 5 9 7
6 8 8
3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 14/01/2018

ĐẶC BIỆT 795305
GIẢI NHẤT 75109
GIẢI NHÌ 14555
GIẢI BA 38034 35750
GIẢI TƯ 84259 81763 41270
46015 73123 37955 03219
GIẢI NĂM 1586
GIẢI SÁU 3842 8558 0083
GIẢI BẢY 240
GIẢI TÁM 77
Đầu
Đuôi
0 5 9
1 5 9
2 3
3 4
4 0 2
5 0 5 5 8 9
6 3
7 0 7
8 3 6
9  
Đầu
Đuôi
4 5 7 0
  1
4 2
2 6 8 3
3 4
0 1 5 5 5
8 6
7 7
5 8
0 1 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 10/01/2018

ĐẶC BIỆT 558518
GIẢI NHẤT 54399
GIẢI NHÌ 33633
GIẢI BA 96009 92732
GIẢI TƯ 36153 22529 79473
94325 10427 10275 99204
GIẢI NĂM 9628
GIẢI SÁU 2718 0091 8701
GIẢI BẢY 220
GIẢI TÁM 19
Đầu
Đuôi
0 1 4 9
1 8 8 9
2 0 5 7 8 9
3 2 3
4  
5 3
6  
7 3 5
8  
9 1 9
Đầu
Đuôi
2 0
0 9 1
3 2
3 5 7 3
0 4
2 7 5
  6
2 7
1 1 2 8
0 1 2 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 07/01/2018

ĐẶC BIỆT 633608
GIẢI NHẤT 76011
GIẢI NHÌ 66724
GIẢI BA 15559 87726
GIẢI TƯ 81651 70456 66412
83895 56004 46331 92050
GIẢI NĂM 1889
GIẢI SÁU 4233 2385 4670
GIẢI BẢY 908
GIẢI TÁM 60
Đầu
Đuôi
0 4 8 8
1 1 2
2 4 6
3 1 3
4  
5 0 1 6 9
6 0
7 0
8 5 9
9 5
Đầu
Đuôi
5 6 7 0
1 3 5 1
1 2
3 3
0 2 4
8 9 5
2 5 6
  7
0 0 8
5 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 03/01/2018

ĐẶC BIỆT 964265
GIẢI NHẤT 50145
GIẢI NHÌ 71844
GIẢI BA 37558 37139
GIẢI TƯ 98457 68448 60052
01871 92256 60174 73758
GIẢI NĂM 7852
GIẢI SÁU 2727 9699 2359
GIẢI BẢY 172
GIẢI TÁM 87
Đầu
Đuôi
0  
1  
2 7
3 9
4 4 5 8
5 2 2 6 7 8 8 9
6 5
7 1 2 4
8 7
9 9
Đầu
Đuôi
  0
7 1
5 5 7 2
  3
4 7 4
4 6 5
5 6
2 5 8 7
4 5 5 8
3 5 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 31/12/2017

ĐẶC BIỆT 694064
GIẢI NHẤT 28335
GIẢI NHÌ 36286
GIẢI BA 94449 06433
GIẢI TƯ 03021 92058 53322
57885 46522 79774 77901
GIẢI NĂM 9392
GIẢI SÁU 2180 4854 7718
GIẢI BẢY 213
GIẢI TÁM 03
Đầu
Đuôi
0 1 3
1 3 8
2 1 2 2
3 3 5
4 9
5 4 8
6 4
7 4
8 0 5 6
9 2
Đầu
Đuôi
8 0
0 2 1
2 2 9 2
0 1 3 3
5 6 7 4
3 8 5
8 6
  7
1 5 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 27/12/2017

ĐẶC BIỆT 289723
GIẢI NHẤT 95661
GIẢI NHÌ 79516
GIẢI BA 65425 92540
GIẢI TƯ 72713 62128 18004
77986 89860 40243 83305
GIẢI NĂM 5328
GIẢI SÁU 3908 1605 1932
GIẢI BẢY 230
GIẢI TÁM 96
Đầu
Đuôi
0 4 5 5 8
1 3 6
2 3 5 8 8
3 0 2
4 0 3
5  
6 0 1
7  
8 6
9 6
Đầu
Đuôi
3 4 6 0
6 1
3 2
1 2 4 3
0 4
0 0 2 5
1 8 9 6
  7
0 2 2 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 24/12/2017

ĐẶC BIỆT 997287
GIẢI NHẤT 69870
GIẢI NHÌ 30677
GIẢI BA 68963 38354
GIẢI TƯ 04951 02215 80485
46132 60920 31598 16433
GIẢI NĂM 3423
GIẢI SÁU 6736 5216 1572
GIẢI BẢY 785
GIẢI TÁM 29
Đầu
Đuôi
0  
1 5 6
2 0 3 9
3 2 3 6
4  
5 1 4
6 3
7 0 2 7
8 5 5 7
9 8
Đầu
Đuôi
2 7 0
5 1
3 7 2
2 3 6 3
5 4
1 8 8 5
1 3 6
7 8 7
9 8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785