Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

XSKH - SXKH - Kết quả xổ số Khánh Hòa trực tiếp nhanh vd

KQXS Khánh Hòa 15/11/2017

ĐẶC BIỆT 876480
GIẢI NHẤT 38699
GIẢI NHÌ 79675
GIẢI BA 77226 50441
GIẢI TƯ 85211 37087 22826
06246 71149 70218 10714
GIẢI NĂM 0485
GIẢI SÁU 5624 8860 7471
GIẢI BẢY 665
GIẢI TÁM 77
Đầu
Đuôi
0  
1 1 4 8
2 4 6 6
3  
4 1 6 9
5  
6 0 5
7 1 5 7
8 0 5 7
9 9
Đầu
Đuôi
6 8 0
1 4 7 1
  2
  3
1 2 4
6 7 8 5
2 2 4 6
7 8 7
1 8
4 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 12/11/2017

ĐẶC BIỆT 394543
GIẢI NHẤT 17083
GIẢI NHÌ 59146
GIẢI BA 01849 74482
GIẢI TƯ 39484 41890 16542
77538 78761 54145 65515
GIẢI NĂM 4737
GIẢI SÁU 3057 0766 5437
GIẢI BẢY 199
GIẢI TÁM 84
Đầu
Đuôi
0  
1 5
2  
3 7 7 8
4 2 3 5 6 9
5 7
6 1 6
7  
8 2 3 4 4
9 0 9
Đầu
Đuôi
9 0
6 1
4 8 2
4 8 3
8 8 4
1 4 5
4 6 6
3 3 5 7
3 8
4 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 08/11/2017

ĐẶC BIỆT 624283
GIẢI NHẤT 66313
GIẢI NHÌ 18922
GIẢI BA 96274 54868
GIẢI TƯ 58131 27210 01950
64157 86344 29383 76958
GIẢI NĂM 3871
GIẢI SÁU 4137 4896 7137
GIẢI BẢY 560
GIẢI TÁM 40
Đầu
Đuôi
0  
1 0 3
2 2
3 1 7 7
4 0 4
5 0 7 8
6 0 8
7 1 4
8 3 3
9 6
Đầu
Đuôi
1 4 5 6 0
3 7 1
2 2
1 8 8 3
4 7 4
  5
9 6
3 3 5 7
5 6 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 05/11/2017

ĐẶC BIỆT 597697
GIẢI NHẤT 65818
GIẢI NHÌ 84039
GIẢI BA 02341 39199
GIẢI TƯ 91315 74047 93695
57274 42703 08086 63459
GIẢI NĂM 6306
GIẢI SÁU 5839 5329 6503
GIẢI BẢY 662
GIẢI TÁM 56
Đầu
Đuôi
0 3 3 6
1 5 8
2 9
3 9 9
4 1 7
5 6 9
6 2
7 4
8 6
9 5 7 9
Đầu
Đuôi
  0
4 1
6 2
0 0 3
7 4
1 9 5
0 5 8 6
4 9 7
1 8
2 3 3 5 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 01/11/2017

ĐẶC BIỆT 857880
GIẢI NHẤT 38101
GIẢI NHÌ 22799
GIẢI BA 04992 10396
GIẢI TƯ 25094 09420 33870
62363 16313 40177 67700
GIẢI NĂM 3481
GIẢI SÁU 0089 3969 4614
GIẢI BẢY 926
GIẢI TÁM 62
Đầu
Đuôi
0 0 1
1 3 4
2 0 6
3  
4  
5  
6 2 3 9
7 0 7
8 0 1 9
9 2 4 6 9
Đầu
Đuôi
0 2 7 8 0
0 8 1
6 9 2
1 6 3
1 9 4
  5
2 9 6
7 7
  8
6 8 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 29/10/2017

ĐẶC BIỆT 555199
GIẢI NHẤT 46894
GIẢI NHÌ 11099
GIẢI BA 10924 39604
GIẢI TƯ 36154 85956 53233
22401 69449 97595 58197
GIẢI NĂM 6206
GIẢI SÁU 2097 1557 7606
GIẢI BẢY 851
GIẢI TÁM 64
Đầu
Đuôi
0 1 4 6 6
1  
2 4
3 3
4 9
5 1 4 6 7
6 4
7  
8  
9 4 5 7 7 9 9
Đầu
Đuôi
  0
0 5 1
  2
3 3
0 2 5 6 9 4
9 5
0 0 5 6
5 9 9 7
  8
4 9 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 25/10/2017

ĐẶC BIỆT 582898
GIẢI NHẤT 52208
GIẢI NHÌ 19030
GIẢI BA 43099 00256
GIẢI TƯ 50668 69704 93908
10623 77444 77444 26201
GIẢI NĂM 4130
GIẢI SÁU 8526 5362 9488
GIẢI BẢY 124
GIẢI TÁM 30
Đầu
Đuôi
0 1 4 8 8
1  
2 3 4 6
3 0 0 0
4 4 4
5 6
6 2 8
7  
8 8
9 8 9
Đầu
Đuôi
3 3 3 0
0 1
6 2
2 3
0 2 4 4 4
  5
2 5 6
  7
0 0 6 8 9 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 22/10/2017

ĐẶC BIỆT 186115
GIẢI NHẤT 40412
GIẢI NHÌ 01359
GIẢI BA 40422 21002
GIẢI TƯ 29159 06469 28224
34760 02919 81427 66332
GIẢI NĂM 7631
GIẢI SÁU 4269 2938 7612
GIẢI BẢY 919
GIẢI TÁM 91
Đầu
Đuôi
0 2
1 2 2 5 9 9
2 2 4 7
3 1 2 8
4  
5 9 9
6 0 9 9
7  
8  
9 1
Đầu
Đuôi
6 0
3 9 1
0 1 1 2 3 2
  3
2 4
1 5
  6
2 7
3 8
1 1 5 5 6 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785