Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

XSKT - SXKT - Kết quả xổ số Kon Tum trực tiếp nhanh vd

KQXS Kon Tum 17/09/2017

ĐẶC BIỆT 092080
GIẢI NHẤT 29439
GIẢI NHÌ 00124
GIẢI BA 34866 34866
GIẢI TƯ 41354 40574 35087
39503 26425 34118 89001
GIẢI NĂM 4628
GIẢI SÁU 5028 7199 5420
GIẢI BẢY 995
GIẢI TÁM 44
Đầu
Đuôi
0 1 3
1 8
2 0 4 5 8 8
3 9
4 4
5 4
6 6 6
7 4
8 0 7
9 5 9
Đầu
Đuôi
2 8 0
0 1
  2
0 3
2 4 5 7 4
2 9 5
6 6 6
8 7
1 2 2 8
3 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KT gửi 8785

KQXS Kon Tum 10/09/2017

ĐẶC BIỆT 001779
GIẢI NHẤT 13107
GIẢI NHÌ 24626
GIẢI BA 54517 74209
GIẢI TƯ 98628 12128 54192
38701 37499 51264 34932
GIẢI NĂM 4973
GIẢI SÁU 0977 0590 4326
GIẢI BẢY 002
GIẢI TÁM 90
Đầu
Đuôi
0 1 2 7 9
1 7
2 6 6 8 8
3 2
4  
5  
6 4
7 3 7 9
8  
9 0 0 2 9
Đầu
Đuôi
9 9 0
0 1
0 3 9 2
7 3
6 4
  5
2 2 6
0 1 7 7
2 2 8
0 7 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KT gửi 8785

KQXS Kon Tum 03/09/2017

ĐẶC BIỆT 989756
GIẢI NHẤT 16808
GIẢI NHÌ 80355
GIẢI BA 36217 06601
GIẢI TƯ 04707 92990 39096
86550 00263 82424 91825
GIẢI NĂM 7290
GIẢI SÁU 9320 9308 4931
GIẢI BẢY 082
GIẢI TÁM 47
Đầu
Đuôi
0 1 7 8 8
1 7
2 0 4 5
3 1
4 7
5 0 5 6
6 3
7  
8 2
9 0 0 6
Đầu
Đuôi
2 5 9 9 0
0 3 1
8 2
6 3
2 4
2 5 5
5 9 6
0 1 4 7
0 0 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 KT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KT gửi 8785

KQXS Kon Tum 27/08/2017

ĐẶC BIỆT 917941
GIẢI NHẤT 45402
GIẢI NHÌ 03101
GIẢI BA 62740 41134
GIẢI TƯ 32488 44986 69928
26620 32142 05244 28239
GIẢI NĂM 0016
GIẢI SÁU 1942 1631 1057
GIẢI BẢY 722
GIẢI TÁM 41
Đầu
Đuôi
0 1 2
1 6
2 0 2 8
3 1 4 9
4 0 1 1 2 2 4
5 7
6  
7  
8 6 8
9  
Đầu
Đuôi
2 4 0
0 3 4 4 1
0 2 4 4 2
  3
3 4 4
  5
1 8 6
5 7
2 8 8
3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KT gửi 8785