Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

XSNT - SXNT - Kết quả xổ số Ninh Thuận trực tiếp nhanh vd

KQXS Ninh Thuận 18/05/2018

ĐẶC BIỆT 345783
GIẢI NHẤT 89219
GIẢI NHÌ 81598
GIẢI BA 96735 67056
GIẢI TƯ 02690 96072 85548
11037 84255 99485 88020
GIẢI NĂM 1342
GIẢI SÁU 0134 0070 1009
GIẢI BẢY 744
GIẢI TÁM 82
Đầu
Đuôi
0 9
1 9
2 0
3 4 5 7
4 2 4 8
5 5 6
6  
7 0 2
8 2 3 5
9 0 8
Đầu
Đuôi
2 7 9 0
  1
4 7 8 2
8 3
3 4 4
3 5 8 5
5 6
3 7
4 9 8
0 1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 NT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 NT gửi 8785

KQXS Ninh Thuận 11/05/2018

ĐẶC BIỆT 345309
GIẢI NHẤT 65147
GIẢI NHÌ 26362
GIẢI BA 72372 65554
GIẢI TƯ 15192 36824 80730
95574 45283 65038 96123
GIẢI NĂM 1676
GIẢI SÁU 4002 5208 4004
GIẢI BẢY 124
GIẢI TÁM 81
Đầu
Đuôi
0 2 4 8 9
1  
2 3 4 4
3 0 8
4 7
5 4
6 2
7 2 4 6
8 1 3
9 2
Đầu
Đuôi
3 0
8 1
0 6 7 9 2
2 8 3
0 2 2 5 7 4
  5
7 6
4 7
0 3 8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 NT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 NT gửi 8785

KQXS Ninh Thuận 04/05/2018

ĐẶC BIỆT 231767
GIẢI NHẤT 06498
GIẢI NHÌ 52146
GIẢI BA 71236 65623
GIẢI TƯ 26817 09655 20640
02520 63111 47650 52963
GIẢI NĂM 9679
GIẢI SÁU 7276 2815 4649
GIẢI BẢY 094
GIẢI TÁM 67
Đầu
Đuôi
0  
1 1 5 7
2 0 3
3 6
4 0 6 9
5 0 5
6 3 7 7
7 6 9
8  
9 4 8
Đầu
Đuôi
2 4 5 0
1 1
  2
2 6 3
9 4
1 5 5
3 4 7 6
1 6 6 7
9 8
4 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 NT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 NT gửi 8785

KQXS Ninh Thuận 27/04/2018

ĐẶC BIỆT 850523
GIẢI NHẤT 86885
GIẢI NHÌ 79597
GIẢI BA 70035 39901
GIẢI TƯ 80809 90004 47513
41883 51240 35057 84337
GIẢI NĂM 9219
GIẢI SÁU 7523 1701 6486
GIẢI BẢY 300
GIẢI TÁM 82
Đầu
Đuôi
0 0 1 1 4 9
1 3 9
2 3 3
3 5 7
4 0
5 7
6  
7  
8 2 3 5 6
9 7
Đầu
Đuôi
0 4 0
0 0 1
8 2
1 2 2 8 3
0 4
3 8 5
8 6
3 5 9 7
  8
0 1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 NT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 NT gửi 8785