Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

XSQB - SXQB - Kết quả xổ số Quảng Bình trực tiếp nhanh vd

KQXS Quảng Bình 21/09/2017

ĐẶC BIỆT 231874
GIẢI NHẤT 48005
GIẢI NHÌ 14730
GIẢI BA 40492 42992
GIẢI TƯ 26808 42559 24811
16553 23076 96527 18242
GIẢI NĂM 0766
GIẢI SÁU 8530 7497 7874
GIẢI BẢY 165
GIẢI TÁM 44
Đầu
Đuôi
0 5 8
1 1
2 7
3 0 0
4 2 4
5 3 9
6 5 6
7 4 4 6
8  
9 2 2 7
Đầu
Đuôi
3 3 0
1 1
4 9 9 2
5 3
4 7 7 4
0 6 5
6 7 6
2 9 7
0 8
5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QB gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QB gửi 8785

KQXS Quảng Bình 14/09/2017

ĐẶC BIỆT 206347
GIẢI NHẤT 29621
GIẢI NHÌ 63288
GIẢI BA 49994 99002
GIẢI TƯ 82545 49664 74562
15671 99809 79937 21723
GIẢI NĂM 0960
GIẢI SÁU 5811 2483 5013
GIẢI BẢY 087
GIẢI TÁM 99
Đầu
Đuôi
0 2 9
1 1 3
2 1 3
3 7
4 5 7
5  
6 0 2 4
7 1
8 3 7 8
9 4 9
Đầu
Đuôi
6 0
1 2 7 1
0 6 2
1 2 8 3
6 9 4
4 5
  6
3 4 8 7
8 8
0 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QB gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QB gửi 8785

KQXS Quảng Bình 07/09/2017

ĐẶC BIỆT 862178
GIẢI NHẤT 08009
GIẢI NHÌ 01074
GIẢI BA 09735 02890
GIẢI TƯ 17379 40441 49167
59836 49960 07660 98357
GIẢI NĂM 3747
GIẢI SÁU 6945 3066 5553
GIẢI BẢY 055
GIẢI TÁM 83
Đầu
Đuôi
0 9
1  
2  
3 5 6
4 1 5 7
5 3 5 7
6 0 0 6 7
7 4 8 9
8 3
9 0
Đầu
Đuôi
6 6 9 0
4 1
  2
5 8 3
7 4
3 4 5 5
3 6 6
4 5 6 7
7 8
0 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QB gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QB gửi 8785

KQXS Quảng Bình 31/08/2017

ĐẶC BIỆT 803563
GIẢI NHẤT 00331
GIẢI NHÌ 41465
GIẢI BA 95314 04119
GIẢI TƯ 69771 76703 61336
05914 20317 95393 78180
GIẢI NĂM 3075
GIẢI SÁU 2022 6145 8533
GIẢI BẢY 742
GIẢI TÁM 07
Đầu
Đuôi
0 3 7
1 4 4 7 9
2 2
3 1 3 6
4 2 5
5  
6 3 5
7 1 5
8 0
9 3
Đầu
Đuôi
8 0
3 7 1
2 4 2
0 3 6 9 3
1 1 4
4 6 7 5
3 6
0 1 7
  8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QB gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QB gửi 8785

KQXS Quảng Bình 24/08/2017

ĐẶC BIỆT 277534
GIẢI NHẤT 48055
GIẢI NHÌ 32478
GIẢI BA 89363 71217
GIẢI TƯ 73069 60190 25440
93897 17526 14384 65808
GIẢI NĂM 5269
GIẢI SÁU 7053 4636 8683
GIẢI BẢY 886
GIẢI TÁM 24
Đầu
Đuôi
0 8
1 7
2 4 6
3 4 6
4 0
5 3 5
6 3 9 9
7 8
8 3 4 6
9 0 7
Đầu
Đuôi
4 9 0
  1
  2
5 6 8 3
2 3 8 4
5 5
2 3 8 6
1 9 7
0 7 8
6 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QB gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QB gửi 8785