Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

XSQT - SXQT - Kết quả xổ số Quảng Trị trực tiếp nhanh vd

KQXS Quảng Trị 21/09/2017

ĐẶC BIỆT 280854
GIẢI NHẤT 73962
GIẢI NHÌ 72991
GIẢI BA 34147 76722
GIẢI TƯ 36741 76596 40259
24205 06758 38758 44877
GIẢI NĂM 5815
GIẢI SÁU 4602 8081 3471
GIẢI BẢY 023
GIẢI TÁM 08
Đầu
Đuôi
0 2 5 8
1 5
2 2 3
3  
4 1 7
5 4 8 8 9
6 2
7 1 7
8 1
9 1 6
Đầu
Đuôi
  0
4 7 8 9 1
0 2 6 2
2 3
5 4
0 1 5
9 6
4 7 7
0 5 5 8
5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785

KQXS Quảng Trị 14/09/2017

ĐẶC BIỆT 776396
GIẢI NHẤT 21004
GIẢI NHÌ 53194
GIẢI BA 58871 48121
GIẢI TƯ 02001 26033 47418
77770 37785 13767 24973
GIẢI NĂM 9509
GIẢI SÁU 5904 6525 4056
GIẢI BẢY 775
GIẢI TÁM 00
Đầu
Đuôi
0 0 1 4 4 9
1 8
2 1 5
3 3
4  
5 6
6 7
7 0 1 3 5
8 5
9 4 6
Đầu
Đuôi
0 7 0
0 2 7 1
  2
3 7 3
0 0 9 4
2 7 8 5
5 9 6
6 7
1 8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785

KQXS Quảng Trị 07/09/2017

ĐẶC BIỆT 809128
GIẢI NHẤT 55891
GIẢI NHÌ 20010
GIẢI BA 10810 02429
GIẢI TƯ 80805 63736 19572
65506 31467 69259 08477
GIẢI NĂM 5193
GIẢI SÁU 0534 9550 3268
GIẢI BẢY 695
GIẢI TÁM 53
Đầu
Đuôi
0 5 6
1 0 0
2 8 9
3 4 6
4  
5 0 3 9
6 7 8
7 2 7
8  
9 1 3 5
Đầu
Đuôi
1 1 5 0
9 1
7 2
5 9 3
3 4
0 9 5
0 3 6
6 7 7
2 6 8
2 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785

KQXS Quảng Trị 31/08/2017

ĐẶC BIỆT 329026
GIẢI NHẤT 81799
GIẢI NHÌ 35855
GIẢI BA 68841 95032
GIẢI TƯ 27637 68657 28066
90400 77266 32773 20425
GIẢI NĂM 3079
GIẢI SÁU 7400 7834 8708
GIẢI BẢY 328
GIẢI TÁM 89
Đầu
Đuôi
0 0 0 8
1  
2 5 6 8
3 2 4 7
4 1
5 5 7
6 6 6
7 3 9
8 9
9 9
Đầu
Đuôi
0 0 0
4 1
3 2
7 3
3 4
2 5 5
2 6 6 6
3 5 7
0 2 8
7 8 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785

KQXS Quảng Trị 24/08/2017

ĐẶC BIỆT 950211
GIẢI NHẤT 26416
GIẢI NHÌ 81179
GIẢI BA 48433 36395
GIẢI TƯ 58037 37848 21065
71318 73061 22015 97064
GIẢI NĂM 4999
GIẢI SÁU 7152 7544 1638
GIẢI BẢY 666
GIẢI TÁM 79
Đầu
Đuôi
0  
1 1 5 6 8
2  
3 3 7 8
4 4 8
5 2
6 1 4 5 6
7 9 9
8  
9 5 9
Đầu
Đuôi
  0
1 6 1
5 2
3 3
4 6 4
1 6 9 5
1 6 6
3 7
1 3 4 8
7 7 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785