Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

XSQT - SXQT - Kết quả xổ số Quảng Trị trực tiếp nhanh vd

KQXS Quảng Trị 16/11/2017

ĐẶC BIỆT 548369
GIẢI NHẤT 04868
GIẢI NHÌ 85001
GIẢI BA 97737 59115
GIẢI TƯ 53286 98426 20268
20300 30543 63409 00232
GIẢI NĂM 8669
GIẢI SÁU 8333 0359 8923
GIẢI BẢY 156
GIẢI TÁM 58
Đầu
Đuôi
0 0 1 9
1 5
2 3 6
3 2 3 7
4 3
5 6 8 9
6 8 8 9 9
7  
8 6
9  
Đầu
Đuôi
0 0
0 1
3 2
2 3 4 3
  4
1 5
2 5 8 6
3 7
5 6 6 8
0 5 6 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785

KQXS Quảng Trị 09/11/2017

ĐẶC BIỆT 381106
GIẢI NHẤT 63906
GIẢI NHÌ 68688
GIẢI BA 95108 30115
GIẢI TƯ 59453 33664 43311
28699 16296 25700 77597
GIẢI NĂM 5522
GIẢI SÁU 0273 5423 1273
GIẢI BẢY 534
GIẢI TÁM 40
Đầu
Đuôi
0 0 6 6 8
1 1 5
2 2 3
3 4
4 0
5 3
6 4
7 3 3
8 8
9 6 7 9
Đầu
Đuôi
0 4 0
1 1
2 2
2 5 7 7 3
3 6 4
1 5
0 0 9 6
9 7
0 8 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785

KQXS Quảng Trị 02/11/2017

ĐẶC BIỆT 834694
GIẢI NHẤT 33365
GIẢI NHÌ 46648
GIẢI BA 66199 60924
GIẢI TƯ 41019 00313 18764
75953 79107 26894 25927
GIẢI NĂM 8572
GIẢI SÁU 6030 6333 3536
GIẢI BẢY 260
GIẢI TÁM 53
Đầu
Đuôi
0 7
1 3 9
2 4 7
3 0 3 6
4 8
5 3 3
6 0 4 5
7 2
8  
9 4 4 9
Đầu
Đuôi
3 6 0
  1
7 2
1 3 5 5 3
2 6 9 9 4
6 5
3 6
0 2 7
4 8
1 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785

KQXS Quảng Trị 26/10/2017

ĐẶC BIỆT 254624
GIẢI NHẤT 10131
GIẢI NHÌ 51615
GIẢI BA 33124 81950
GIẢI TƯ 10380 12382 60315
89327 26713 78313 11862
GIẢI NĂM 2251
GIẢI SÁU 3644 2370 3719
GIẢI BẢY 002
GIẢI TÁM 26
Đầu
Đuôi
0 2
1 3 3 5 5 9
2 4 4 6 7
3 1
4 4
5 0 1
6 2
7 0
8 0 2
9  
Đầu
Đuôi
5 7 8 0
3 5 1
0 6 8 2
1 1 3
2 2 4 4
1 1 5
2 6
2 7
  8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785

KQXS Quảng Trị 19/10/2017

ĐẶC BIỆT 054460
GIẢI NHẤT 73804
GIẢI NHÌ 10268
GIẢI BA 41091 86611
GIẢI TƯ 76436 37986 12737
16696 25461 00733 28954
GIẢI NĂM 9053
GIẢI SÁU 7450 5066 2714
GIẢI BẢY 499
GIẢI TÁM 17
Đầu
Đuôi
0 4
1 1 4 7
2  
3 3 6 7
4  
5 0 3 4
6 0 1 6 8
7  
8 6
9 1 6 9
Đầu
Đuôi
5 6 0
1 6 9 1
  2
3 5 3
0 1 5 4
  5
3 6 8 9 6
1 3 7
6 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785