Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

XSST - SXST - Kết quả xổ số Sóc Trăng trực tiếp nhanh vd

KQXS Sóc Trăng 15/11/2017

ĐẶC BIỆT 366831
GIẢI NHẤT 20309
GIẢI NHÌ 47680
GIẢI BA 56224 64736
GIẢI TƯ 33146 10707 20003
37926 59584 31448 52095
GIẢI NĂM 6282
GIẢI SÁU 7656 0987 5196
GIẢI BẢY 039
GIẢI TÁM 64
Đầu
Đuôi
0 3 7 9
1  
2 4 6
3 1 6 9
4 6 8
5 6
6 4
7  
8 0 2 4 7
9 5 6
Đầu
Đuôi
8 0
3 1
8 2
0 3
2 6 8 4
9 5
2 3 4 5 9 6
0 8 7
4 8
0 3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 ST gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 ST gửi 8785

KQXS Sóc Trăng 08/11/2017

ĐẶC BIỆT 788416
GIẢI NHẤT 93081
GIẢI NHÌ 34056
GIẢI BA 18121 28646
GIẢI TƯ 44356 90109 74770
37603 34928 54835 09171
GIẢI NĂM 8783
GIẢI SÁU 5759 5032 4756
GIẢI BẢY 672
GIẢI TÁM 06
Đầu
Đuôi
0 3 6 9
1 6
2 1 8
3 2 5
4 6
5 6 6 6 9
6  
7 0 1 2
8 1 3
9  
Đầu
Đuôi
7 0
2 7 8 1
3 7 2
0 8 3
  4
3 5
0 1 4 5 5 5 6
  7
2 8
0 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 ST gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 ST gửi 8785

KQXS Sóc Trăng 01/11/2017

ĐẶC BIỆT 035235
GIẢI NHẤT 74948
GIẢI NHÌ 63609
GIẢI BA 78492 81672
GIẢI TƯ 50086 57089 52930
38163 99000 88012 33116
GIẢI NĂM 0997
GIẢI SÁU 2228 2571 3017
GIẢI BẢY 452
GIẢI TÁM 63
Đầu
Đuôi
0 0 9
1 2 6 7
2 8
3 0 5
4 8
5 2
6 3 3
7 1 2
8 6 9
9 2 7
Đầu
Đuôi
0 3 0
7 1
1 5 7 9 2
6 6 3
  4
3 5
1 8 6
1 9 7
2 4 8
0 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 ST gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 ST gửi 8785

KQXS Sóc Trăng 25/10/2017

ĐẶC BIỆT 418962
GIẢI NHẤT 24706
GIẢI NHÌ 21006
GIẢI BA 81076 30213
GIẢI TƯ 93292 41978 42118
58862 44048 04539 69956
GIẢI NĂM 4764
GIẢI SÁU 9656 7249 9913
GIẢI BẢY 479
GIẢI TÁM 87
Đầu
Đuôi
0 6 6
1 3 3 8
2  
3 9
4 8 9
5 6 6
6 2 2 4
7 6 8 9
8 7
9 2
Đầu
Đuôi
  0
  1
6 6 9 2
1 1 3
6 4
  5
0 0 5 5 7 6
8 7
1 4 7 8
3 4 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 ST gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 ST gửi 8785