Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

XSST - SXST - Kết quả xổ số Sóc Trăng trực tiếp nhanh vd

KQXS Sóc Trăng 16/05/2018

ĐẶC BIỆT 588943
GIẢI NHẤT 80428
GIẢI NHÌ 58106
GIẢI BA 46641 37440
GIẢI TƯ 50098 05036 29895
43900 72992 41950 69852
GIẢI NĂM 5595
GIẢI SÁU 2213 7877 9988
GIẢI BẢY 792
GIẢI TÁM 65
Đầu
Đuôi
0 0 6
1 3
2 8
3 6
4 0 1 3
5 0 2
6 5
7 7
8 8
9 2 2 5 5 8
Đầu
Đuôi
0 4 5 0
4 1
5 9 9 2
1 4 3
  4
6 9 9 5
0 3 6
7 7
2 8 9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 ST gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 ST gửi 8785

KQXS Sóc Trăng 09/05/2018

ĐẶC BIỆT 887709
GIẢI NHẤT 19002
GIẢI NHÌ 66032
GIẢI BA 20610 39201
GIẢI TƯ 43962 63920 56236
30869 84934 02737 39897
GIẢI NĂM 1140
GIẢI SÁU 3803 9258 3378
GIẢI BẢY 737
GIẢI TÁM 54
Đầu
Đuôi
0 1 2 3 9
1 0
2 0
3 2 4 6 7 7
4 0
5 4 8
6 2 9
7 8
8  
9 7
Đầu
Đuôi
1 2 4 0
0 1
0 3 6 2
0 3
3 5 4
  5
3 6
3 3 9 7
5 7 8
0 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 ST gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 ST gửi 8785

KQXS Sóc Trăng 02/05/2018

ĐẶC BIỆT 920992
GIẢI NHẤT 11726
GIẢI NHÌ 25363
GIẢI BA 67012 17594
GIẢI TƯ 80284 15544 50263
16830 73421 28479 49643
GIẢI NĂM 9041
GIẢI SÁU 4998 3841 8098
GIẢI BẢY 654
GIẢI TÁM 84
Đầu
Đuôi
0  
1 2
2 1 6
3 0
4 1 1 3 4
5 4
6 3 3
7 9
8 4 4
9 2 4 8 8
Đầu
Đuôi
3 0
2 4 4 1
1 9 2
4 6 6 3
4 5 8 8 9 4
  5
2 6
  7
9 9 8
7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 ST gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 ST gửi 8785

KQXS Sóc Trăng 25/04/2018

ĐẶC BIỆT 785933
GIẢI NHẤT 58335
GIẢI NHÌ 23470
GIẢI BA 61639 41223
GIẢI TƯ 37058 29632 76981
67915 79266 89365 45826
GIẢI NĂM 7685
GIẢI SÁU 4605 4361 9654
GIẢI BẢY 315
GIẢI TÁM 43
Đầu
Đuôi
0 5
1 5 5
2 3 6
3 2 3 5 9
4 3
5 4 8
6 1 5 6
7 0
8 1 5
9  
Đầu
Đuôi
7 0
6 8 1
3 2
2 3 4 3
5 4
0 1 1 3 6 8 5
2 6 6
  7
5 8
3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 ST gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 ST gửi 8785