Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

XSTG - SXTG - Kết quả xổ số Tiền Giang trực tiếp nhanh vd

KQXS Tiền Giang 17/09/2017

ĐẶC BIỆT 482457
GIẢI NHẤT 80875
GIẢI NHÌ 37309
GIẢI BA 56897 28102
GIẢI TƯ 58373 51495 26292
64332 40727 76128 62344
GIẢI NĂM 3901
GIẢI SÁU 1822 7619 4361
GIẢI BẢY 995
GIẢI TÁM 81
Đầu
Đuôi
0 1 2 9
1 9
2 2 7 8
3 2
4 4
5 7
6 1
7 3 5
8 1
9 2 5 5 7
Đầu
Đuôi
  0
0 6 8 1
0 2 3 9 2
7 3
4 4
7 9 9 5
  6
2 5 9 7
2 8
0 1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TG gửi 8785

KQXS Tiền Giang 10/09/2017

ĐẶC BIỆT 352158
GIẢI NHẤT 09947
GIẢI NHÌ 70616
GIẢI BA 73226 72308
GIẢI TƯ 66582 79385 50961
35123 49842 00158 56572
GIẢI NĂM 0256
GIẢI SÁU 1747 2759 0206
GIẢI BẢY 951
GIẢI TÁM 23
Đầu
Đuôi
0 6 8
1 6
2 3 3 6
3  
4 2 7 7
5 1 6 8 8 9
6 1
7 2
8 2 5
9  
Đầu
Đuôi
  0
5 6 1
4 7 8 2
2 2 3
  4
8 5
0 1 2 5 6
4 4 7
0 5 5 8
5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TG gửi 8785

KQXS Tiền Giang 03/09/2017

ĐẶC BIỆT 606883
GIẢI NHẤT 67663
GIẢI NHÌ 15431
GIẢI BA 37483 42421
GIẢI TƯ 74387 26575 22802
04940 10068 77525 13971
GIẢI NĂM 0266
GIẢI SÁU 3254 6244 8495
GIẢI BẢY 192
GIẢI TÁM 57
Đầu
Đuôi
0 2
1  
2 1 5
3 1
4 0 4
5 4 7
6 3 6 8
7 1 5
8 3 3 7
9 2 5
Đầu
Đuôi
4 0
2 3 7 1
0 9 2
6 8 8 3
4 5 4
2 7 9 5
6 6
5 8 7
6 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 TG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TG gửi 8785

KQXS Tiền Giang 27/08/2017

ĐẶC BIỆT 799470
GIẢI NHẤT 02530
GIẢI NHÌ 83595
GIẢI BA 30187 17082
GIẢI TƯ 98980 00923 40798
26816 59821 37056 46507
GIẢI NĂM 2569
GIẢI SÁU 8477 4132 0487
GIẢI BẢY 426
GIẢI TÁM 89
Đầu
Đuôi
0 7
1 6
2 1 3 6
3 0 2
4  
5 6
6 9
7 0 7
8 0 2 7 7 9
9 5 8
Đầu
Đuôi
3 7 8 0
2 1
3 8 2
2 3
  4
9 5
1 2 5 6
0 7 8 8 7
9 8
6 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TG gửi 8785