Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

XSTG - SXTG - Kết quả xổ số Tiền Giang trực tiếp nhanh vd

KQXS Tiền Giang 20/05/2018

ĐẶC BIỆT 104825
GIẢI NHẤT 81944
GIẢI NHÌ 07232
GIẢI BA 88846 95940
GIẢI TƯ 23283 63168 13983
12925 97812 10431 81082
GIẢI NĂM 6068
GIẢI SÁU 7060 8984 3634
GIẢI BẢY 058
GIẢI TÁM 05
Đầu
Đuôi
0 5
1 2
2 5 5
3 1 2 4
4 0 4 6
5 8
6 0 8 8
7  
8 2 3 3 4
9  
Đầu
Đuôi
4 6 0
3 1
1 3 8 2
8 8 3
3 4 8 4
0 2 2 5
4 6
  7
5 6 6 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 TG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TG gửi 8785

KQXS Tiền Giang 13/05/2018

ĐẶC BIỆT 372540
GIẢI NHẤT 34096
GIẢI NHÌ 71609
GIẢI BA 07611 16460
GIẢI TƯ 32428 56233 29224
70849 20669 17458 89764
GIẢI NĂM 5018
GIẢI SÁU 5313 0922 1814
GIẢI BẢY 696
GIẢI TÁM 19
Đầu
Đuôi
0 9
1 1 3 4 8 9
2 2 4 8
3 3
4 0 9
5 8
6 0 4 9
7  
8  
9 6 6
Đầu
Đuôi
4 6 0
1 1
2 2
1 3 3
1 2 6 4
  5
9 9 6
  7
1 2 5 8
0 1 4 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TG gửi 8785

KQXS Tiền Giang 06/05/2018

ĐẶC BIỆT 192854
GIẢI NHẤT 51333
GIẢI NHÌ 25270
GIẢI BA 24278 74885
GIẢI TƯ 54380 82874 67586
63497 32057 13779 46003
GIẢI NĂM 1684
GIẢI SÁU 9605 6995 2270
GIẢI BẢY 386
GIẢI TÁM 37
Đầu
Đuôi
0 3 5
1  
2  
3 3 7
4  
5 4 7
6  
7 0 0 4 8 9
8 0 4 5 6 6
9 5 7
Đầu
Đuôi
7 7 8 0
  1
  2
0 3 3
5 7 8 4
0 8 9 5
8 8 6
3 5 9 7
7 8
7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TG gửi 8785

KQXS Tiền Giang 29/04/2018

ĐẶC BIỆT 733578
GIẢI NHẤT 40973
GIẢI NHÌ 80377
GIẢI BA 82050 48790
GIẢI TƯ 51032 13669 38305
66125 94628 61413 03788
GIẢI NĂM 9608
GIẢI SÁU 6644 8827 2717
GIẢI BẢY 213
GIẢI TÁM 09
Đầu
Đuôi
0 5 8 9
1 3 3 7
2 5 7 8
3 2
4 4
5 0
6 9
7 3 7 8
8 8
9 0
Đầu
Đuôi
5 9 0
  1
3 2
1 1 7 3
4 4
0 2 5
  6
1 2 7 7
0 2 7 8 8
0 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TG gửi 8785

KQXS Tiền Giang 22/04/2018

ĐẶC BIỆT 788097
GIẢI NHẤT 34753
GIẢI NHÌ 23533
GIẢI BA 87204 00888
GIẢI TƯ 42285 10791 92420
53043 23801 54460 21308
GIẢI NĂM 8425
GIẢI SÁU 6861 5380 8337
GIẢI BẢY 182
GIẢI TÁM 45
Đầu
Đuôi
0 1 4 8
1  
2 0 5
3 3 7
4 3 5
5 3
6 0 1
7  
8 0 2 5 8
9 1 7
Đầu
Đuôi
2 6 8 0
0 6 9 1
8 2
3 4 5 3
0 4
2 4 8 5
  6
3 9 7
0 8 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 TG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TG gửi 8785