Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

XSTN - SXTN - Kết quả xổ số Tây Ninh trực tiếp nhanh vd

KQXS Tây Ninh 21/09/2017

ĐẶC BIỆT 513479
GIẢI NHẤT 94178
GIẢI NHÌ 45845
GIẢI BA 11592 73324
GIẢI TƯ 82230 53395 64231
39582 55349 67443 50017
GIẢI NĂM 7087
GIẢI SÁU 0087 0589 4090
GIẢI BẢY 830
GIẢI TÁM 38
Đầu
Đuôi
0  
1 7
2 4
3 0 0 1 8
4 3 5 9
5  
6  
7 8 9
8 2 7 7 9
9 0 2 5
Đầu
Đuôi
3 3 9 0
3 1
8 9 2
4 3
2 4
4 9 5
  6
1 8 8 7
3 7 8
4 7 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TN gửi 8785

KQXS Tây Ninh 14/09/2017

ĐẶC BIỆT 753080
GIẢI NHẤT 99062
GIẢI NHÌ 59523
GIẢI BA 44706 27353
GIẢI TƯ 21013 75438 09205
54884 95163 89617 24560
GIẢI NĂM 6651
GIẢI SÁU 6144 5013 3349
GIẢI BẢY 752
GIẢI TÁM 07
Đầu
Đuôi
0 5 6 7
1 3 3 7
2 3
3 8
4 4 9
5 1 2 3
6 0 2 3
7  
8 0 4
9  
Đầu
Đuôi
6 8 0
5 1
5 6 2
1 1 2 5 6 3
4 8 4
0 5
0 6
0 1 7
3 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TN gửi 8785

KQXS Tây Ninh 07/09/2017

ĐẶC BIỆT 557153
GIẢI NHẤT 09726
GIẢI NHÌ 97891
GIẢI BA 67490 10895
GIẢI TƯ 95100 99653 89329
41318 71696 99509 24236
GIẢI NĂM 6178
GIẢI SÁU 3197 3504 8055
GIẢI BẢY 083
GIẢI TÁM 28
Đầu
Đuôi
0 0 4 9
1 8
2 6 8 9
3 6
4  
5 3 3 5
6  
7 8
8 3
9 0 1 5 6 7
Đầu
Đuôi
0 9 0
9 1
  2
5 5 8 3
0 4
5 9 5
2 3 9 6
9 7
1 2 7 8
0 2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TN gửi 8785

KQXS Tây Ninh 31/08/2017

ĐẶC BIỆT 536343
GIẢI NHẤT 01226
GIẢI NHÌ 49994
GIẢI BA 46127 41948
GIẢI TƯ 54512 25426 99151
98483 49045 88985 36889
GIẢI NĂM 3884
GIẢI SÁU 8579 4432 8498
GIẢI BẢY 565
GIẢI TÁM 89
Đầu
Đuôi
0  
1 2
2 6 6 7
3 2
4 3 5 8
5 1
6 5
7 9
8 3 4 5 9 9
9 4 8
Đầu
Đuôi
  0
5 1
1 3 2
4 8 3
8 9 4
4 6 8 5
2 2 6
2 7
4 9 8
7 8 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TN gửi 8785

KQXS Tây Ninh 24/08/2017

ĐẶC BIỆT 995185
GIẢI NHẤT 75691
GIẢI NHÌ 15770
GIẢI BA 74748 64932
GIẢI TƯ 39787 56112 97661
97086 92816 09529 60168
GIẢI NĂM 7402
GIẢI SÁU 7760 6054 0734
GIẢI BẢY 518
GIẢI TÁM 19
Đầu
Đuôi
0 2
1 2 6 8 9
2 9
3 2 4
4 8
5 4
6 0 1 8
7 0
8 5 6 7
9 1
Đầu
Đuôi
6 7 0
6 9 1
0 1 3 2
  3
3 5 4
8 5
1 8 6
8 7
1 4 6 8
1 2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TN gửi 8785