Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL
  • XỔ SỐ MIỀN BẮC

    XS Miền Bắc
  • XỔ SỐ MIỀN NAM

  • XỔ SỐ MIỀN TRUNG

XSTN - SXTN - Kết quả xổ số Tây Ninh trực tiếp nhanh vd

KQXS Tây Ninh 18/01/2018

ĐẶC BIỆT 827733
GIẢI NHẤT 31503
GIẢI NHÌ 79115
GIẢI BA 02586 86411
GIẢI TƯ 61237 58967 91649
91324 83626 21901 69768
GIẢI NĂM 9155
GIẢI SÁU 0822 8463 7535
GIẢI BẢY 822
GIẢI TÁM 14
Đầu
Đuôi
0 1 3
1 1 4 5
2 2 2 4 6
3 3 5 7
4 9
5 5
6 3 7 8
7  
8 6
9  
Đầu
Đuôi
  0
0 1 1
2 2 2
0 3 6 3
1 2 4
1 3 5 5
2 8 6
3 6 7
6 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TN gửi 8785

KQXS Tây Ninh 11/01/2018

ĐẶC BIỆT 534847
GIẢI NHẤT 35909
GIẢI NHÌ 25914
GIẢI BA 58444 93080
GIẢI TƯ 36533 74577 59041
55677 04579 16253 73577
GIẢI NĂM 6548
GIẢI SÁU 4510 3379 2610
GIẢI BẢY 605
GIẢI TÁM 32
Đầu
Đuôi
0 5 9
1 0 0 4
2  
3 2 3
4 1 4 7 8
5 3
6  
7 7 7 7 9 9
8 0
9  
Đầu
Đuôi
1 1 8 0
4 1
3 2
3 5 3
1 4 4
0 5
  6
4 7 7 7 7
4 8
0 7 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TN gửi 8785

KQXS Tây Ninh 04/01/2018

ĐẶC BIỆT 553682
GIẢI NHẤT 56853
GIẢI NHÌ 65899
GIẢI BA 98862 44453
GIẢI TƯ 42930 55103 27786
96363 44319 71739 76282
GIẢI NĂM 1982
GIẢI SÁU 6948 7463 7458
GIẢI BẢY 643
GIẢI TÁM 50
Đầu
Đuôi
0 3
1 9
2  
3 0 9
4 3 8
5 0 3 3 8
6 2 3 3
7  
8 2 2 2 6
9 9
Đầu
Đuôi
3 5 0
  1
6 8 8 8 2
0 4 5 5 6 6 3
  4
  5
8 6
  7
4 5 8
1 3 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TN gửi 8785

KQXS Tây Ninh 28/12/2017

ĐẶC BIỆT 710034
GIẢI NHẤT 85984
GIẢI NHÌ 46094
GIẢI BA 05547 90327
GIẢI TƯ 83538 11735 97037
03831 01308 63129 17339
GIẢI NĂM 1198
GIẢI SÁU 5679 8461 8121
GIẢI BẢY 686
GIẢI TÁM 79
Đầu
Đuôi
0 8
1  
2 1 7 9
3 1 4 5 7 8 9
4 7
5  
6 1
7 9 9
8 4 6
9 4 8
Đầu
Đuôi
  0
2 3 6 1
  2
  3
3 8 9 4
3 5
8 6
2 3 4 7
0 3 9 8
2 3 7 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TN gửi 8785