Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL
  • XỔ SỐ MIỀN BẮC

    XS Miền Bắc
  • XỔ SỐ MIỀN NAM

  • XỔ SỐ MIỀN TRUNG

XSTN - SXTN - Kết quả xổ số Tây Ninh trực tiếp nhanh vd

KQXS Tây Ninh 22/03/2018

ĐẶC BIỆT 469617
GIẢI NHẤT 14703
GIẢI NHÌ 48958
GIẢI BA 34079 15324
GIẢI TƯ 58750 88089 91348
10801 12585 28574 10744
GIẢI NĂM 0915
GIẢI SÁU 6536 8425 3963
GIẢI BẢY 521
GIẢI TÁM 37
Đầu
Đuôi
0 1 3
1 5 7
2 1 4 5
3 6 7
4 4 8
5 0 8
6 3
7 4 9
8 5 9
9  
Đầu
Đuôi
5 0
0 2 1
  2
0 6 3
2 4 7 4
1 2 8 5
3 6
1 3 7
4 5 8
7 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TN gửi 8785

KQXS Tây Ninh 15/03/2018

ĐẶC BIỆT 476705
GIẢI NHẤT 91030
GIẢI NHÌ 97189
GIẢI BA 40714 53259
GIẢI TƯ 14274 32545 48822
82768 27250 12756 93946
GIẢI NĂM 4823
GIẢI SÁU 4945 1597 3615
GIẢI BẢY 460
GIẢI TÁM 94
Đầu
Đuôi
0 5
1 4 5
2 2 3
3 0
4 5 5 6
5 0 6 9
6 0 8
7 4
8 9
9 4 7
Đầu
Đuôi
3 5 6 0
  1
2 2
2 3
1 7 9 4
0 1 4 4 5
4 5 6
9 7
6 8
5 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TN gửi 8785

KQXS Tây Ninh 08/03/2018

ĐẶC BIỆT 590147
GIẢI NHẤT 10993
GIẢI NHÌ 80503
GIẢI BA 92162 36018
GIẢI TƯ 07044 95334 36162
85663 06895 50759 91655
GIẢI NĂM 6498
GIẢI SÁU 8884 3052 7592
GIẢI BẢY 583
GIẢI TÁM 54
Đầu
Đuôi
0 3
1 8
2  
3 4
4 4 7
5 2 4 5 9
6 2 2 3
7  
8 3 4
9 2 3 5 8
Đầu
Đuôi
  0
  1
5 6 6 9 2
0 6 8 9 3
3 4 5 8 4
5 9 5
  6
4 7
1 9 8
5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TN gửi 8785

KQXS Tây Ninh 01/03/2018

ĐẶC BIỆT 134302
GIẢI NHẤT 87606
GIẢI NHÌ 93283
GIẢI BA 92331 66891
GIẢI TƯ 00969 02855 89632
83603 96766 69650 38313
GIẢI NĂM 6166
GIẢI SÁU 1656 9627 6144
GIẢI BẢY 323
GIẢI TÁM 74
Đầu
Đuôi
0 2 3 6
1 3
2 3 7
3 1 2
4 4
5 0 5 6
6 6 6 9
7 4
8 3
9 1
Đầu
Đuôi
5 0
3 9 1
0 3 2
0 1 2 8 3
4 7 4
5 5
0 5 6 6 6
2 7
  8
6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TN gửi 8785