Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

XSTV - SXTV - Kết quả xổ số Trà Vinh trực tiếp nhanh vd

KQXS Trà Vinh 22/09/2017

ĐẶC BIỆT 872271
GIẢI NHẤT 17840
GIẢI NHÌ 89078
GIẢI BA 06221 06379
GIẢI TƯ 06969 88882 28013
60657 83365 34554 84773
GIẢI NĂM 8543
GIẢI SÁU 4217 6925 0622
GIẢI BẢY 836
GIẢI TÁM 01
Đầu
Đuôi
0 1
1 3 7
2 1 2 5
3 6
4 0 3
5 4 7
6 5 9
7 1 3 8 9
8 2
9  
Đầu
Đuôi
4 0
0 2 7 1
2 8 2
1 4 7 3
5 4
2 6 5
3 6
1 5 7
7 8
6 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785

KQXS Trà Vinh 15/09/2017

ĐẶC BIỆT 114678
GIẢI NHẤT 46386
GIẢI NHÌ 57039
GIẢI BA 45123 44904
GIẢI TƯ 77600 25987 82179
23629 61979 60946 46024
GIẢI NĂM 7150
GIẢI SÁU 8935 4562 3739
GIẢI BẢY 616
GIẢI TÁM 99
Đầu
Đuôi
0 0 4
1 6
2 3 4 9
3 5 9 9
4 6
5 0
6 2
7 8 9 9
8 6 7
9 9
Đầu
Đuôi
0 5 0
  1
6 2
2 3
0 2 4
3 5
1 4 8 6
8 7
7 8
2 3 3 7 7 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785

KQXS Trà Vinh 08/09/2017

ĐẶC BIỆT 190631
GIẢI NHẤT 09475
GIẢI NHÌ 39299
GIẢI BA 68074 66865
GIẢI TƯ 98121 12807 38310
33278 46717 24887 58811
GIẢI NĂM 6657
GIẢI SÁU 9619 7539 4587
GIẢI BẢY 842
GIẢI TÁM 17
Đầu
Đuôi
0 7
1 0 1 7 7 9
2 1
3 1 9
4 2
5 7
6 5
7 4 5 8
8 7 7
9 9
Đầu
Đuôi
1 0
1 2 3 1
4 2
  3
7 4
6 7 5
  6
0 1 1 5 8 8 7
7 8
1 3 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785

KQXS Trà Vinh 01/09/2017

ĐẶC BIỆT 136740
GIẢI NHẤT 19350
GIẢI NHÌ 09557
GIẢI BA 29275 65296
GIẢI TƯ 30046 25764 11288
52130 08072 29163 83631
GIẢI NĂM 4068
GIẢI SÁU 0745 7311 4880
GIẢI BẢY 743
GIẢI TÁM 32
Đầu
Đuôi
0  
1 1
2  
3 0 1 2
4 0 3 5 6
5 0 7
6 3 4 8
7 2 5
8 0 8
9 6
Đầu
Đuôi
3 4 5 8 0
1 3 1
3 7 2
4 6 3
6 4
4 7 5
4 9 6
5 7
6 8 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785

KQXS Trà Vinh 25/08/2017

ĐẶC BIỆT 171717
GIẢI NHẤT 65109
GIẢI NHÌ 80076
GIẢI BA 12363 04944
GIẢI TƯ 44125 61041 56455
33771 19858 53915 92239
GIẢI NĂM 2749
GIẢI SÁU 2326 7550 5364
GIẢI BẢY 213
GIẢI TÁM 99
Đầu
Đuôi
0 9
1 3 5 7
2 5 6
3 9
4 1 4 9
5 0 5 8
6 3 4
7 1 6
8  
9 9
Đầu
Đuôi
5 0
4 7 1
  2
1 6 3
4 6 4
1 2 5 5
2 7 6
1 7
5 8
0 3 4 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785