Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

XSTV - SXTV - Kết quả xổ số Trà Vinh trực tiếp nhanh vd

KQXS Trà Vinh 18/05/2018

ĐẶC BIỆT 820545
GIẢI NHẤT 20797
GIẢI NHÌ 11408
GIẢI BA 89387 72525
GIẢI TƯ 42235 40800 96581
15130 46169 44271 26175
GIẢI NĂM 5866
GIẢI SÁU 3226 3244 3813
GIẢI BẢY 965
GIẢI TÁM 59
Đầu
Đuôi
0 0 8
1 3
2 5 6
3 0 5
4 4 5
5 9
6 5 6 9
7 1 5
8 1 7
9 7
Đầu
Đuôi
0 3 0
7 8 1
  2
1 3
4 4
2 3 4 6 7 5
2 6 6
8 9 7
0 8
5 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785

KQXS Trà Vinh 11/05/2018

ĐẶC BIỆT 822105
GIẢI NHẤT 78858
GIẢI NHÌ 23420
GIẢI BA 68794 07939
GIẢI TƯ 16617 64534 30356
46688 17038 75826 08697
GIẢI NĂM 0001
GIẢI SÁU 2533 5208 0365
GIẢI BẢY 409
GIẢI TÁM 56
Đầu
Đuôi
0 1 5 8 9
1 7
2 0 6
3 3 4 8 9
4  
5 6 6 8
6 5
7  
8 8
9 4 7
Đầu
Đuôi
2 0
0 1
  2
3 3
3 9 4
0 6 5
2 5 5 6
1 9 7
0 3 5 8 8
0 3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785

KQXS Trà Vinh 04/05/2018

ĐẶC BIỆT 923726
GIẢI NHẤT 67217
GIẢI NHÌ 42977
GIẢI BA 51178 49533
GIẢI TƯ 16058 86081 49414
36669 85123 24924 33079
GIẢI NĂM 5251
GIẢI SÁU 4893 4984 5266
GIẢI BẢY 816
GIẢI TÁM 38
Đầu
Đuôi
0  
1 4 6 7
2 3 4 6
3 3 8
4  
5 1 8
6 6 9
7 7 8 9
8 1 4
9 3
Đầu
Đuôi
  0
5 8 1
  2
2 3 9 3
1 2 8 4
  5
1 2 6 6
1 7 7
3 5 7 8
6 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785

KQXS Trà Vinh 27/04/2018

ĐẶC BIỆT 516432
GIẢI NHẤT 81081
GIẢI NHÌ 57401
GIẢI BA 58742 37753
GIẢI TƯ 52980 22781 20584
72627 95549 30350 57112
GIẢI NĂM 3912
GIẢI SÁU 5543 2674 6127
GIẢI BẢY 778
GIẢI TÁM 27
Đầu
Đuôi
0 1
1 2 2
2 7 7 7
3 2
4 2 3 9
5 0 3
6  
7 4 8
8 0 1 1 4
9  
Đầu
Đuôi
5 8 0
0 8 8 1
1 1 3 4 2
4 5 3
7 8 4
  5
  6
2 2 2 7
7 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785