Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

XSVL - SXVL - Kết quả xổ số Vĩnh Long trực tiếp nhanh vd

KQXS Vĩnh Long 17/11/2017

ĐẶC BIỆT 646735
GIẢI NHẤT 28411
GIẢI NHÌ 94737
GIẢI BA 21279 09990
GIẢI TƯ 26631 69493 06961
59722 60771 21756 03214
GIẢI NĂM 6245
GIẢI SÁU 3086 7582 2760
GIẢI BẢY 284
GIẢI TÁM 02
Đầu
Đuôi
0 2
1 1 4
2 2
3 1 5 7
4 5
5 6
6 0 1
7 1 9
8 2 4 6
9 0 3
Đầu
Đuôi
6 9 0
1 3 6 7 1
0 2 8 2
9 3
1 8 4
3 4 5
5 8 6
3 7
  8
7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785

KQXS Vĩnh Long 10/11/2017

ĐẶC BIỆT 365676
GIẢI NHẤT 10684
GIẢI NHÌ 10252
GIẢI BA 55346 54996
GIẢI TƯ 08529 42941 90097
27242 08551 01758 82994
GIẢI NĂM 7573
GIẢI SÁU 1946 7604 4143
GIẢI BẢY 870
GIẢI TÁM 33
Đầu
Đuôi
0 4
1  
2 9
3 3
4 1 2 3 6 6
5 1 2 8
6  
7 0 3 6
8 4
9 4 6 7
Đầu
Đuôi
7 0
4 5 1
4 5 2
3 4 7 3
0 8 9 4
  5
4 4 7 9 6
9 7
5 8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785

KQXS Vĩnh Long 03/11/2017

ĐẶC BIỆT 506266
GIẢI NHẤT 44721
GIẢI NHÌ 02717
GIẢI BA 50872 36333
GIẢI TƯ 70083 35311 65683
55675 17732 96967 58998
GIẢI NĂM 8435
GIẢI SÁU 3158 7312 1039
GIẢI BẢY 132
GIẢI TÁM 64
Đầu
Đuôi
0  
1 1 2 7
2 1
3 2 2 3 5 9
4  
5 8
6 4 6 7
7 2 5
8 3 3
9 8
Đầu
Đuôi
  0
1 2 1
1 3 3 7 2
3 8 8 3
6 4
3 7 5
6 6
1 6 7
5 9 8
3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785

KQXS Vĩnh Long 27/10/2017

ĐẶC BIỆT 313530
GIẢI NHẤT 11432
GIẢI NHÌ 58925
GIẢI BA 91560 48423
GIẢI TƯ 84040 40961 32296
10612 23178 70809 66768
GIẢI NĂM 0216
GIẢI SÁU 6527 7930 5829
GIẢI BẢY 338
GIẢI TÁM 93
Đầu
Đuôi
0 9
1 2 6
2 3 5 7 9
3 0 0 2 8
4 0
5  
6 0 1 8
7 8
8  
9 3 6
Đầu
Đuôi
3 3 4 6 0
6 1
1 3 2
2 9 3
  4
2 5
1 9 6
2 7
3 6 7 8
0 2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785

KQXS Vĩnh Long 20/10/2017

ĐẶC BIỆT 937989
GIẢI NHẤT 34659
GIẢI NHÌ 13000
GIẢI BA 73535 04287
GIẢI TƯ 25287 64102 80505
41178 55658 33436 37722
GIẢI NĂM 1273
GIẢI SÁU 8918 3437 0144
GIẢI BẢY 309
GIẢI TÁM 55
Đầu
Đuôi
0 0 2 5 9
1 8
2 2
3 5 6 7
4 4
5 5 8 9
6  
7 3 8
8 7 7 9
9  
Đầu
Đuôi
0 0
  1
0 2 2
7 3
4 4
0 3 5 5
3 6
3 8 8 7
1 5 7 8
0 5 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785