Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

XSVL - SXVL - Kết quả xổ số Vĩnh Long trực tiếp nhanh vd

KQXS Vĩnh Long 18/05/2018

ĐẶC BIỆT 014217
GIẢI NHẤT 37427
GIẢI NHÌ 94950
GIẢI BA 70861 88032
GIẢI TƯ 33667 88817 12891
10869 53596 73419 43164
GIẢI NĂM 8955
GIẢI SÁU 4776 4761 1075
GIẢI BẢY 165
GIẢI TÁM 36
Đầu
Đuôi
0  
1 7 7 9
2 7
3 2 6
4  
5 0 5
6 1 1 4 5 7 9
7 5 6
8  
9 1 6
Đầu
Đuôi
5 0
6 6 9 1
3 2
  3
6 4
5 6 7 5
3 7 9 6
1 1 2 6 7
  8
1 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785

KQXS Vĩnh Long 11/05/2018

ĐẶC BIỆT 895054
GIẢI NHẤT 81352
GIẢI NHÌ 46047
GIẢI BA 12039 44360
GIẢI TƯ 26075 88528 64495
11137 64648 67412 46023
GIẢI NĂM 3696
GIẢI SÁU 3620 1082 1862
GIẢI BẢY 033
GIẢI TÁM 85
Đầu
Đuôi
0  
1 2
2 0 3 8
3 3 7 9
4 7 8
5 2 4
6 0 2
7 5
8 2 5
9 5 6
Đầu
Đuôi
2 6 0
  1
1 5 6 8 2
2 3 3
5 4
7 8 9 5
9 6
3 4 7
2 4 8
3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785

KQXS Vĩnh Long 04/05/2018

ĐẶC BIỆT 344846
GIẢI NHẤT 25485
GIẢI NHÌ 69329
GIẢI BA 81525 22977
GIẢI TƯ 82151 99334 34642
61157 96000 11589 23801
GIẢI NĂM 9740
GIẢI SÁU 8785 3400 0110
GIẢI BẢY 713
GIẢI TÁM 84
Đầu
Đuôi
0 0 0 1
1 0 3
2 5 9
3 4
4 0 2 6
5 1 7
6  
7 7
8 4 5 5 9
9  
Đầu
Đuôi
0 0 1 4 0
0 5 1
4 2
1 3
3 8 4
2 8 8 5
4 6
5 7 7
  8
2 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785

KQXS Vĩnh Long 27/04/2018

ĐẶC BIỆT 809812
GIẢI NHẤT 56744
GIẢI NHÌ 72178
GIẢI BA 23956 61105
GIẢI TƯ 50502 97572 22202
35480 36306 06364 56239
GIẢI NĂM 2045
GIẢI SÁU 5426 1172 2413
GIẢI BẢY 156
GIẢI TÁM 82
Đầu
Đuôi
0 2 2 5 6
1 2 3
2 6
3 9
4 4 5
5 6 6
6 4
7 2 2 8
8 0 2
9  
Đầu
Đuôi
8 0
  1
0 0 1 7 7 8 2
1 3
4 6 4
0 4 5
0 2 5 5 6
  7
7 8
3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785