Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

XSVT - SXVT - Kết quả xổ số Vũng Tàu trực tiếp nhanh vd

KQXS Vũng Tàu 19/09/2017

ĐẶC BIỆT 347096
GIẢI NHẤT 57007
GIẢI NHÌ 31718
GIẢI BA 69223 48361
GIẢI TƯ 78750 12121 69816
76888 84841 64391 98650
GIẢI NĂM 5149
GIẢI SÁU 0473 4371 5938
GIẢI BẢY 933
GIẢI TÁM 14
Đầu
Đuôi
0 7
1 4 6 8
2 1 3
3 3 8
4 1 9
5 0 0
6 1
7 1 3
8 8
9 1 6
Đầu
Đuôi
5 5 0
2 4 6 7 9 1
  2
2 3 7 3
1 4
  5
1 9 6
0 7
1 3 8 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VT gửi 8785

KQXS Vũng Tàu 12/09/2017

ĐẶC BIỆT 561565
GIẢI NHẤT 73373
GIẢI NHÌ 01150
GIẢI BA 41935 12865
GIẢI TƯ 52611 75995 71812
10795 26718 38267 99790
GIẢI NĂM 7003
GIẢI SÁU 8153 2720 5054
GIẢI BẢY 015
GIẢI TÁM 26
Đầu
Đuôi
0 3
1 1 2 5 8
2 0 6
3 5
4  
5 0 3 4
6 5 5 7
7 3
8  
9 0 5 5
Đầu
Đuôi
2 5 9 0
1 1
1 2
0 5 7 3
5 4
1 3 6 6 9 9 5
2 6
6 7
1 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 VT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VT gửi 8785

KQXS Vũng Tàu 05/09/2017

ĐẶC BIỆT 632484
GIẢI NHẤT 41945
GIẢI NHÌ 31715
GIẢI BA 00511 17280
GIẢI TƯ 85786 79259 39080
23666 99044 07396 60742
GIẢI NĂM 7159
GIẢI SÁU 9724 3598 3940
GIẢI BẢY 588
GIẢI TÁM 58
Đầu
Đuôi
0  
1 1 5
2 4
3  
4 0 2 4 5
5 8 9 9
6 6
7  
8 0 0 4 6 8
9 6 8
Đầu
Đuôi
4 8 8 0
1 1
4 2
  3
2 4 8 4
1 4 5
6 8 9 6
  7
5 8 9 8
5 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VT gửi 8785

KQXS Vũng Tàu 29/08/2017

ĐẶC BIỆT 640367
GIẢI NHẤT 50666
GIẢI NHÌ 23926
GIẢI BA 32776 49767
GIẢI TƯ 32884 69327 17644
27856 30853 38436 88563
GIẢI NĂM 3665
GIẢI SÁU 6759 9729 3012
GIẢI BẢY 206
GIẢI TÁM 10
Đầu
Đuôi
0 6
1 0 2
2 6 7 9
3 6
4 4
5 3 6 9
6 3 5 6 7 7
7 6
8 4
9  
Đầu
Đuôi
1 0
  1
1 2
5 6 3
4 8 4
6 5
0 2 3 5 6 7 6
2 6 6 7
  8
2 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VT gửi 8785